Fietsplan

Het Fietsplan van de gemeente Schaarbeek is het resultaat van een actieve samenwerking tussen fietsers, beleidsmakers en de administratie. Het bepaalt de prioriteiten voor de acties en is dus een belangrijke hulp bij de beslissingen inzake het fietsbeleid van de gemeente .

Fase 1 : Diagnose

In februari 2012 wordt Schaarbeek door het Gewest geselecteerd om zijn gemeentelijke fietsbeleid te evalueren en een fietsactieplan uit te werken. De gemeente wordt begeleid door deskundigen die een methode gebruiken die al succesvol in 195 Europese steden verspreid over 24 Europese landen is toegepast.

I love cycle

Dit werk wordt samen met fietsers, beleidsmakers en technische gemeentediensten uitgevoerd.

De 1e fase van het werk bestaat erin om elke component van het huidige fietsbeleid te analyseren .

Fase 2 : Aanbevelingern

In de 2e fase worden een reeks aanbevelingen geformuleerd. Een actieplan wordt uitgewerkt rondon 4 thematieken:

bypad
  • Fietsen: de infrastructuur (de inrichting) en het fietsnetwerk (inclusief de wegmarkeringen).
  • Fietsparkings: fietsstallingen voor korte tot lange duur.
  • Fietsen aanmoedigen: informatie, bewustmaking en vorming.
  • Het fietsbeleid verankeren: organisatie, aan te wenden menselijke en financiële middelen.

Op weg naar een echt fietsbeleid !

Het actieplan wordt vervolgens voorgesteld aan en besproken met een panel van burgers dat tweemaal wordt samengekomen om onder meer de te voeren acties te kunnen prioriteren.

Eind januari 2014 neemt het College van Burgemeester en Schepenen het Fietsplan aan. De gemeente beschikt dus over een beleidsvoorbereidend document inzake het fietsbeleid dat een indicatieve gedragslijn vormt die ons met name helpt bij de keuzes die we moeten maken voor de inrichting van de openbare ruimte .

Document

Fietsplan van Schaarbeek