Premie voor de aankoop van een fiets met elektrische ondersteuning

Wenst u een fiets met elektrische ondersteuning kopen? De gemeente kent een premie toe voor de aankoop van een (bak)fiets met elektrische ondersteuning.

De premie is alleen binnen de grenzen van de beschikbare budgetten toegekend (artikel 1 van het reglement). Om te weten of een premie u zal kunnen toegekend worden, contacteer ons vooraf.

De premieaanvraag dient binnen drie maanden na de aankoop van de fiets met elektrisch ondersteuning ingediend te worden, waarbij de datum van de factuur als bewijs geldt.

Na deze periode van drie maanden kan de premie niet meer worden aangevraagd. Deze voorwaarde blijft in alle gevallen van toepassing, ook als het budget voor het jaar uitgeput is of als het reglement wordt opgeschort (artikel 4 van het reglement).

Wat is mogelijk met de premie?

De premie bedraagt 250 euro voor een elektrische fiets en 400 euro voor een elektrische bakfiets, met een maximum van 33% van de aankoopprijs.

Om in aanmerking te komen voor de premie mag het totale belastbare inkomen van het gezin van de aanvrager, zoals vermeld op het laatste aanslagbiljet, niet meer bedragen dan 45.000 euro voor een alleenstaande, of 60.000 euro voor een getrouwd koppel of wettelijk of feitelijk samenwonenden.

Indien het gezin van de aanvrager tijdens het laatste aanslagjaar, geen gezamenlijk belastbaar inkomen heeft genoten dat hoger ligt dan 25.000 euro als hij alleenstaande is, of dan 35.000 euro als hij gehuwd is of wettelijk of feitelijk samenwoont, bedraagt de premie maximaal 400 euro voor een elektrische fiets en 600 euro voor een elektrische bakfiets. De inkomensgrenzen worden verhoogd met 3.000 euro per persoon ten laste.

Verklein het risico op diefstal: registreer snel uw fiets op mybike.brussels

Hoe vraagt u een premie aan? 

Vul uw online aanvraag in door op de knop 'Start het proces' te klikken. Als u geen toegang hebt tot een computer, kunt u uw aanvraag voltooien met de dienst Milieuraadgeving, ter plaatse en op afspraak.

 

Regelgeving

Reglement betreffende de toekenning van een premie voor de aankoop van een elektrische fiets

Beroepsmogelijkheden

Het schepencollege is uitsluitend bevoegd om geschillen te beslechten in verband met de niet-toekenning of terugbetaling van deze premie (art. 10 reglement).