Gemeentelijk parkeeractieplan

Parkeren in Schaarbeek valt niet mee. Parkeren in een dichtbevolkte gemeente brengt heel wat uitdagingen met zich mee. Om die aan te pakken, stelde de gemeente een gemeentelijk parkeeractieplan op.

De Gemeentelijk parkeeractieplan (GPAP) werd op 25 mei 2016 door de Gemeenteraad aangenomen.

De GPAP is een aanpassing op het gemeentelijke niveau van de gewestelijke parkeeractie plan. Het stelt mogelijke oplossingen voor betreffende het parkeren van de verschillende verkeersmiddelen.

Lees hier het volledige document

Waarvoor dient het GPAP ?

De doelen van het gemeentelijke parkeeractieplan kunnen we als volgt samenvatten:

  • tegemoetkomen aan de parkeernoden van de inwoners;
  • het fenomeen van “zuignapwagens” vermijden (langparkeerders);
  • de doorstroming in handelswijken en in stationsbuurten bevorderen;
  • het autogebruik terugdringen en het gebruik van openbaar vervoer en zachte vervoerswijzen aanmoedigen.
couverture GPAP

Hoe werkt het GPAP?

Het GPAP bestaat uit 3 fases:

Fase 1: diagnose

In de diagnosefase wordt de parkeerproblematiek op gemeentelijke schaal uitvoerig in kaart gebracht. De diagnose belicht: de huidige tarifering, een overzicht van het aanbod op en naast de openbare weg, de voorgestelde parkeerwijzen, de vraag naar parkeerplaatsen, het beheer van parkeerregelingen en vrijstellingskaarten, de beschikbare vrijstellingskaarten en het algemene parkeerbeleid. Ook de specifieke vraag naar parkeerplaatsen voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton komt aan bod.

Fase 2: uitzetting van de werklijnen

In fase 2 wordt voor elk van de vastgestelde problemen de gepaste aanpak bepaald.

In het GPAP van Schaarbeek worden onder andere de volgende maatregelen voorgesteld:

  • de gereglementeerde zones uitbreiden;
  • de reglementering rond leveringszones harmoniseren;
  • autodelen en het delen van privéparkeerplaatsen aanmoedigen;
  • het parkeeraanbod voor andere transportwijzen verbeteren (voornamelijk voor (motor)fietsen).

Fase 3: uitvoering

Op dit moment is de dienst mobiliteit druk bezig met deze derde en laatste fase: de vooropgestelde acties uitvoeren.