Duurzaam beheer van de groene ruimtes

Een beheer dat nee zegt tegen pesticiden en ja tegen biodiversiteit en inheemse planten!

Nee tegen pesticiden

Sinds 2005 beheert Schaarbeek haar groene ruimtes immers op een gedifferentieerde manier, zonder gebruik te maken van pesticiden.

Dit verbod geldt nu in heel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar Schaarbeek was toen een echte pionier en voorbeeldgemeente!

Synthetische pesticiden (insecticiden, schimmelwerende middelen, onkruidverdelgers) houden een  groot risico in voor de volksgezondheid en het milieu: verstoring van het evenwicht van de ecosystemen, rechtstreekse bedreiging voor de bijen en sommige vogelsoorten, ontwikkeling van chronische ziektes enz.

Sinds 1 maart 2014 mogen er geen pesticiden meer worden gebruikt op plaatsen en in gebouwen waar zich kwetsbare groepen bevinden, zoals speelpleinen, picknickplaatsen, speelplaatsen of ontspanningsruimtes in kinderdagverblijven. Vanaf 31 december 2018 is het gebruik van pesticiden trouwens verboden in alle openbare ruimtes in Brussel.

Onkruidbestrijding dankzij planten en insecten

Concreet ontwikkelde de dienst Schaarbeek Netheid en Groene Ruimtesdiverse preventieve en curatieve alternatieven voor chemische onkruidbestrijding, naargelang de te onderhouden zones: mechanische of thermische onkruidverdelging voor (voet)paden, gebruik van houtspaanders of bodembedekkers in perken en onderhout, controle van de groei van adventieve (plant die  groeit op een plek waar men het zich liever niet ziet ontwikkelen ) planten in boomperken ...

De gemeente onderscheidt zich ook in de biologische bestrijding door gebruik te maken van natuurlijke roofdieren om sommige verwoesters een halt toe te roepen. Zo hebben we in de Masuistraat larven van inheemse lieveheersbeestjes laten komen om de dopluizen op de bladeren van de bomen op te eten. Ook in de gemeentelijke serres wordt deze techniek gebruikt om bladluizen en witte vliegjes te bestrijden.

désherbage sans pesticide
 

Schaarbeek, het platteland in de stad

Onze gemeente schenkt overigens almaar meer aandacht aan de inheemse planten en de biodiversiteit van de gekozen soorten. Zo werden onder andere de bloemenweiden op de Louis Bertrandlaan en in het Josaphatpark aangelegd. In die zones werden wilde soorten aangeplant, waarvan sommige zijn bedreigd, en zij verschaffen de insecten eten  (bladeren, wortels ...), bloemen voor de bijen, beschutting: kortom, een echt paradijs voor vlinders, bijen en lieveheersbeestjes die almaar zeldzamer worden in de stad en nochtans zeer nuttig zijn.

 
pré fleuri - avenue Deschanel
pré fleuri - avenue Louis Bertrand