Josaphatpark

Het Josaphatpark, de groene long van onze gemeente, werd heraangelegd en verfraaid. Het wordt dagelijks onderhouden volgens een zeer strikt beheersplan, waarbij de ontwikkeling van de natuur centraal staat.

Heraanleg en verfraaiing

Sinds het begin van de jaren 2000 werd het Josaphatpark volledig heraangelegd. Dit om het originele karakter van het park te herstellen, zoals bedacht door Edmond Gallopin, maar wel rekening houdend met de noden van vandaag.

In 2003 vond de eerste fase plaats: het vellen van gevaarlijke bomen. In de winter van 2006-2007 volgde een tweede fase, om weer licht binnen te laten in het park en zo het uitzicht van vroeger te herstellen en de bomen meer ruimte te geven.

Een ander onderdeel van de heraanleg was het hydrografische netwerk: uitbaggering van de vijvers, schoonmaak en herstel van de oevers en de beek, restauratie van de waterval…

Alle paden werden een voor een heraangelegd en er kwamen nieuwe paden bij om te verhinderen dat bezoekers eigen paden zouden maken.

Het meubilair en de rotspartijen werden gerenoveerd.

statue parc Josaphat

Het Josaphatpark is in de eerste plaats een vlakbij gelegen stadspark en wil dat ook blijven. Daarom werd er bij de heraanleg naar gestreefd om het karakter van het park, zoals dat door de jaren heen werd gevormd, in zijn glorie te herstellen.

Onderhoud

Het Josaphatpark wordt tegenwoordig beheerd volgens een zeer strikt beheersplan.

De algemene principes van dit plan draaien rond teeltmethoden die het milieu respecteren en de biodiversiteit bevorderen. Zo wordt alles in het werk gesteld om de "ontwikkeling van de natuur" te bevorderen.

 

 
parc Josaphat en automne
étang parc Josaphat
 
 

De onderhoudswerken van het park omvatten:

 • Maaien van grasperken en grasvelden en samenvegen van de bladeren
 • Onderhoud van de borders met overjarige en éénjarige planten
 • Onderhoud van de grasperken, paden en wegen in dolomiet
 • Snoeien van heggen en struiken
 • Reinigen van de vijvers
 • Legen van de vuilnisbakken
 • Onderhoud van de meubilair (banken, omheiningen, bewegwijzering, fonteinen, …)
 • Onderhoud van de speelpleinen.

Een groep opvoeders die zich specifiek bezighoudt met het aanleren van het respecteren van de natuur en de netheid organiseert didactische en recreatieve activiteiten in het park.

In de gemeentelijke serres, die ook deel uitmaken van het park, worden de eenjarige planten gekweekt en onderhouden, die later op parterres en borders worden uitgeplant en ook gebruikt worden voor bloemdecoraties voor bijzondere evenementen op het gemeentehuis of tijdens wijkfeesten, enz.

Meer dan 27000 eenjarige planten worden jaarlijks in de serres op een volledig ecologische wijze gekweekt.

 

Nulemissiebeleid

In het kader van haar Klimaatplan voert Schaarbeek een ambitieus beleid om haar ecologische voetafdruk te verkleinen. Sinds 2015 is het doel "0 koolstofemissie in het Josaphatpark" bereikt!

Concreet betekent dit dat:

 • de vuilnisbakken worden opgehaald met 2 ezels en 2 paarden van de gemeente;
 • de dode bladeren manueel worden opgeveegd;
 • tenzij voor speciale interventies geen enkel motorvoertuig de rust mag verstoren;
 • het onderhoudspersoneel zich verplaatst met een kleine elektrische wagen.
 
attelage
ramassage feuilles mortes