Bomen

Bomen maken deel uit van het groene erfgoed en zijn de echte long van onze straten. De dienst Groene Ruimtes voorziet met brio in hun onderhoud het hele jaar.

Dagelijks onderhoud

Schaarbeek telt niet minder dan 12.000 bomen en er zijn 60 verschillende boomsoorten die jaar na jaar moeten worden behandeld en gesnoeied.

  • In de winter moeten 2000 platanen worden gesnoeid. Gedurende drie weken, werken 20 tuinlieden aan deze snoeibeurt. De andere bomen worden gesnoeid in functie van de noodzaak. Er moet worden gezorgd dat ze zich optimaal en aangepast aan hun omgeving kunnen ontwikkelen.
  • In de herfst worden de afgevallen bladeren samengeveegd met behulp van borstel en schop, of met zelfrijdende stofzuigers die door één persoon worden bediend. Twee teams zorgen ervoor dat deze bladeren met een speciale stofzuiger op een vrachtwagen worden gezogen.
  • Tijdens lente en zomer onderhouden wij zo’n 8000 boomkuilen, waarin zeer snel onkruid en grassen groeien. Recent aangeplante boompjes worden in die periode regelmatig besproeid.

Aan de hand van een beleid voor recyclage en hergebruik van plantaardig afval kan dit worden gebruikt bij het beheer van groene ruimtes: van takken die worden gebruikt om aanaardingen te maken tot afval dat wordt verhakseld voor de bloemperken, via brandhout of hout om paden aan te leggen. Dode bladeren worden naar het composteercentrum gebracht.

taille des arbres

Aanplantingen

Het planten van een boom is een bepalende fase in zijn evolutie.  De dienst Groene Ruimtes kiest voor bomen die beantwoorden aan zeer strenge kwaliteitsnormen. (inworteling, vormgeving, grootte, regelmatige  ontwikkeling van de kruin…).

Als de bomen in Schaarbeek toekomen, krijgen ze de allerbeste zorgen om zo hun aanpassing en hun groei te waarborgen : aangepaste boomputten, verbeterde grondsoorten, het plaatsen van boompalen en een draineringsbuis en besproeiïng. 

Na enkele jaren is de boom in volle groei en heeft hij zich aan zijn omgeving aangepast.  Een onderhoudssnoei en het bijhouden van een gezondheidrapport zijn de gewone zorg-interventies.

Fytosanitaire opvolging

Bomen vormen een levend organisme, inclusief al de complexiteiten die dat met zich meebrengt. Net zoals een mens kan ook een boom getroffen worden door een virus, doorstromingsproblemen, voedseltekort of spanning door een tekort aan water. Ziektes kunnen plotseling en zonder waarschuwing optreden.

Om omvallende bomen en ongevallen te vermijden, controleert de dienst Groene Ruimtes regelmatig de gezondheid van de bomen. Wanneer ze tekenen van zwakte vertonen, worden ze aan een grondiger onderzoek onderworpen met behulp van gesofistikeerde analysetools zoals een resistograaf (die de dichtheid van het hout meet) of een tomograaf (een scanner die holtes binnenin de stam detecteert).

suivi phytosanitaire

Indien de kans groot is dat de boom zal omvallen of afbreken, moet worden overwogen om hem te vellen en vervangen.