Mediapark

Een nieuwe versie van het Richtplan van Aanleg (RPA*) voor de Mediapark-site is in openbaar onderzoek van 24 april tot 1 september 2023. Kom meer te weten over het project en geef uw mening over dit document waarin de stedenbouwkundige en reglementaire richtsnoeren worden uiteengezet voor deze toekomstige mediawijk, gelegen op de site van de RTBF en de VRT.

*RPA: gewestelijke stedenbouwkundige regels die de toekomstige ontwikkeling van een site omkaderen. De actoren die op de werf zullen optreden, zullen zich hieraan moeten onderwerpen.

Een brokje geschiedenis

De gemeente Schaarbeek steunt al jaren de realisatie van deze nieuwe mediapool en nieuwe stadswijk. Na verschillende studies werd een eerste versie van het RPA goedgekeurd door de gewestregering en onderworpen aan een openbaar onderzoek in 2019. Talrijke burgers gaven, net als de gemeente, hun mening. Naar aanleiding van de opmerkingen van inwoners, verenigingen en overheidsinstanties stelde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een nieuwe versie op van het plan. Vandaag worden de burgers opnieuw uitgenodigd om hun mening te geven.

 

Vue d'artiste du futur site - Bois Georgin © Robota/Leclercq Associés
Bois Georgin ©Robota/Leclercq Associés

 

De nieuwe versie van het RPA

Het voorstel is nog steeds een gemengde buurt met een echte mediapool, scholen en woningen. Dit voorstel stelt een nieuw evenwicht voor tussen bebouwing en natuur, met een reductie van 62.000 m² bebouwing ten opzichte van het plan van 2019, dit ten voordele van het park. Het voorziet ook in een reeks maatregelen ter bescherming van het milieu en de biodiversiteit.

Rond de hoofdzetels van de RTBF en de VRT, die momenteel in aanbouw zijn, voorziet het plan in :

  • 1.400 wooneenheden,
  • 30.000 m² nieuwe media-activiteiten,
  • 23.000 m² winkels en
  • 12.000 m² voorzieningen, waaronder 2 Franstalige en Nederlandstalige gemeentelijke middelbare scholen met STEM- & Media-richtingen.

De wijk is georganiseerd rond een groot stadspark en beschermde natuurgebieden, met nadrukkelijke aandacht voor flora en fauna.

 

Axonométrie indicative du site Mediapark © Leclercq Associés
Axonométrie indicative du site Mediapark ©Leclercq Associés

 

Uw mening telt!

Van 24 april tot en met 1 september kunnen de documenten van het plan en het bijbehorende milieueffectrapport worden geraadpleegd op perspective.brussels/nl/mediapark

De papieren versie van het RPA is beschikbaar op het Gemeentehuis (Colignonplein) van maandag tot vrijdag. Info en afspraken: 02 244 75 11

Info Vergadering

Kom de plannen raadplegen en stel uw vragen in het OCMW van Schaarbeek (Reyerslaan 70), afspraak op woensdag 24/05 (12-21 u) en donderdag 25/05 (9-13 u). Registratie wenselijk: perspective.brussels/nl/mediapark

Reageren op het onderzoek

Stuur uw schriftelijke opmerkingen naar perspective.brussels:

Perspective Brussels - Territoriale strategie

Naamsestraat 59, 1000 Brussel