Burenhinder

Lawaai, netheid, afval, dieren, parkeren ... Er zijn heel wat zaken die overlast en problemen kunnen veroorzaken. Hoe kunt u ze vermijden en eventueel oplossen?

Geluidsoverlast

Het overgrote deel van de klachten gaat over geluidsoverlast. Luide muziek die in de hele straat te horen is, een hond die maar blijft blaffen, een feestje met vrienden waar geen eind aan komt, op ongelegen momenten claxonneren of een te lawaaierig café... ,... Voorbeelden van geluidsoverlast en nachtlawaai (van 22 tot 7 u.) zijn er helaas genoeg.

Voor die overlast kan een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS-boete) worden opgelegd. Toch volstaat het om enkele regels van gezond verstand en goed gedrag te respecteren om harmonieus samen te leven .

Als u in een appartement woont, vergeet dan niet dat uw vloer het plafond van uw buur is. Roepen, het geluid van stappen, meubelen verplaatsen, kleine werken uitvoeren, ... het kan allemaal geluidsoverlast veroorzaken voor de andere bewoners van het gebouw.

Uw buren maken u het leven onmogelijk en het lukt niet meer om dit met hen te bespreken? De buurtbemiddelingsdienst kan u helpen om het probleem op te lossen en een minnelijke oplossing te vinden.

U ondervindt hinder van een werf in de buurt?

notre plancher, c'est leur plafond

Het is niet eenvoudig om alle hinder bij werken te voorkomen. Het politiereglement bepaalt echter een aantal strikte regels, zoals:

  • voorafgaande informatie aan personen die hinder kunnen ondervinden van de werf over de aard en de duur van de werken;
  • verbod voor elke werf om geluidsoverlast te veroorzaken en de slaap van de bewoners te verstoren tussen 22 u. en 7 u. en tijdens de weekends en feestdagen (behalve bij toelating vanwege de veiligheid of de mobiliteit).

Vervuiling van de openbare weg

Verpakkingen en sigarettenpeuken op de openbare weg, opengescheurde vuilniszakken, grofvuil dat werd achtergelaten, hondenpoep op de voetpaden, graffiti,... het geeft uw wijk een slecht imago!

Artikel 8 van het algemene politiereglement bepaalt dat het verboden is op welke manier dan ook de openbare weg te vervuilen.

Als u een probleem met de netheid opmerkt, kunt u onze dienst Netheid bereiken via het groene nummer 0800/939.88.

Hinderlijk parkeren

De automobilist is niet de meester van de openbare weg! Het blokkeren van de doorgang voor voetgangers, fietsers en andere automobilisten kan met een boete worden bestraft. Dit onverantwoordelijk gedrag brengt andere gebruikers in gevaar. Dat men geen parkeerplaats kan vinden, is geen geldig excuus.

De Schaarbeekse Gemeenschapswachten voeren geregeld bewustmakingsacties (gele kaart) en repressieve acties (rode kaart). Deze acties worden nu opgevoerd. Automobilisten zijn bij deze gewaarschuwd!

Verlies dus nooit uit het oog dat u niet mag dubbel parkeren op een fietspad, tegen de rijrichting, of op het voetpad.

carton jaune - stationnement gênant