Een woning verhuren

Je eigendom te huur zetten, houdt een aantal rechten in (zoals huurinkomsten, huurderswaarborg, enz.), maar ook een aantal plichten, die gaan van de verplichting om de deugdelijkheid van de woonst in stand te houden tot het registreren van de huurovereenkomst. Dit is een klein overzicht zodat u alle nuttige informatie binnen handbereik hebt.

Vaststelling van de huur

Je meest vanzelfsprekende recht is dit om een maandelijkse huur te ontvangen die vrij overeengekomen is met je huurder

Zelfs indien hierover in het contract niets bepaald is, heb je ook het recht om deze huur jaarlijks te indexeren, om rekening te houden met de evolutie van de levensduurte.

!!! Vanaf 18 mei 2007 is het verplicht om bij de verhuring van een woning (ook tweede verblijven, studentenkamers) in een publieke mededeling (affiches, advertenties, website…) het bedrag van de gevraagde huurprijs en de gemeenschappelijke lasten te vermelden.

Meer : Huisvesting.brussels

Betaalbare woningen verhuren

Als eigenaar kunt u ervoor kiezen om uw onroerend goed te verhuren tegen een lage huurprijs aan mensen met een bescheiden inkomen. Dit kan via de sociale verhuurkantoren (SVK).

De SVK garandeert u een risicoloze en probleemloze verhuur. In ruil voor een prijs die onder de marktprijs blijft, geniet de eigenaar tal van diensten en garanties.

De belangrijkste diensten en garanties voor de eigenaar.

  • Het huurgeld wordt elke maand gewaarborgd (zelfs bij verhuurleegstand of indien de huurder niet betaalt);
  • Het SVK onderhoudt het pand als een “goed huisvader”: de eigenaar kan erop rekenen dat hij zijn pand in goede staat terugkrijgt (dekking van de huurschade aan het einde van het contract, op de normale slijtage na).
  • Het SVK staat in voor het volledige beheer van de verhuur (selectie en opvolging van de huurders, sluiten en registreren van de huurovereenkomsten, plaatsbeschrijvingen…).
  • De eigenaar kan renovatiesteun krijgen, naast premies voor woningrenovatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  • Verhuren via een SVK kan fiscale voordelen opleveren, zoals een verlaging van de onroerende voorheffing.

Registreren van het contract

De registratie van het contract is een verplichte formaliteit die door de eigenaar geregeld moet worden.

Meer info : Huisvesting.brussels

Normen en veiligheid

Elke woning moet voldoen aan minimale vereisten op het vlak van veiligheid, gezondheid en basiscomfort. Voldoet de woning niet aan die vereisten, dan bestaat het gevaar dat ze op de huurmarkt verboden wordt.

Aarzel niet om de lijst te raadplegen van de financiële steun en diensten die u kunnen helpen bij de renovatie van uw woning.

Meer info : Huisvesting.brussels

Het EPB-attest

Zodra een woning op de markt gebracht wordt (verkoop of verhuur van een onroerend goed, leasing, toekenning van een zakelijk recht enz.) moet de eigenaar van het goed of een door hem aangestelde tussenpersoon (agentschap, notaris) verplicht over een energieprestatiecertificaat beschikken. Dat attest moet door een erkende instelling opgesteld worden .

Meer info: