Stedenbouwkundige inlinchtingen

Stedenbouwkundige inlichtingen zijn de gegevens in verband met de wettelijke of gemeentelijke reglementaire bepalingen die gelden voor een gebouw. Ze zijn noodzakelijk wanneer een gebouw wordt verkocht of voor een periode van meer dan 9 jaar wordt verhuurd.

Stedenbouwkundige inlichtingen

Iedereen die (voor eigen rekening of als tussenpersoon) een onroerend goed te koop stelt of verhuurt (voor een periode van meer dan 9 jaar), moet in de aankondiging de rechtsgeldige stedenbouwkundige situatie van het gebouw meedelen en alle inlichtingen die zijn vermeld in het BWRO.

Die informatie wordt bezorgd in een document dat de gemeente opstelt: de stedenbouwkundige inlichtingen.

Ze informeren de toekomstige koper over de meest recente en meest nauwkeurige stedenbouwkundige bestemming van het goed; het al of niet bestaan van een voorkoopperimeter; het al of niet bestaan van klasserings- of beschermingsmaatregelen.

De toekomstige koper beschikt dan over alle benodigde informatie om met kennis van zaken te investeren.

Bevestiging van bestemming, gebruik of het aantal woningen

Soms moet u als eigenaar het bewijs leveren van de rechtsgeldige bestemming van uw eigendom. In dat geval nodigen we u uit om een aanvraag om stedenbouwkundige inlichtingen in te dienen (zie hierboven).

Als u geen officieel document nodig hebt en een antwoord per e-mail volstaat, verstuur uw verzoek dan via het onderstaande formulier naar stedenbouw@1030.be.