Stedenbouw en Leefmilieu Loket

Missies/competenties

Het Stedenbouw en Leefmilieu Loket is ter beschikking om uw vragen te beantwoorden (heb ik een vergunning nodig?), informatie te verstrekken (reglementaire bepalingen die gelden voor uw perceel, geschiedenis van een gebouw (formulieren, kopieën, plannen, enz.), om de dossiers voor de aanvraag van een vergunning in ontvangst te nemen, enz.)

 

OPGELET

De raadplegingen aan het loket en aan het archief van het departement stedenbouw en leefmilieu vinden enkel plaats op afspraak : 02 244 75 11

 

 

Omwille van de huidige gezondheidscrisis worden afspraken voor het loket Stedenbouw en Leefmilieu tot nader order opgeschort.

De dienst is bereikbaar:

Aanvragen worden zo snel mogelijk behandeld, naargelang de beschikbare middelen.

De indiening van vergunningen of aanvullende documenten kan gebeuren door die aangetekend naar ons te versturen.

De volgende documenten kunnen eveneens via e-mail worden doorgestuurd: premieaanvragen, stedenbouwkundige inlichtingen, aanvraag voor een exploitatievergunning.

Alleen volledige (gedateerde en ondertekende) documenten worden in ontvangst genomen, goedgekeurd, van een stempel voorzien en teruggestuurd via mail.

We trachten van onze kant zoveel mogelijk "op afstand" beschikbaar te zijn voor onze burgers, maar het is duidelijk dat deze uitzonderlijke situatie vraagt om uitzonderlijke maatregelen. We zullen daarom tot nader order geen plaatsbezoeken meer uitvoeren (einde werken, klacht, werfopvolging ...). We zijn ons bewust van de hinder die deze situatie met zich meebrengt en vragen om uw geduld en begrip.
Telefoon
Om een afspraak te maken: 02/244 75 11
Directie
Infrastructuur