Pour l'ajouter a vos centre d'interet, veuillez vous connecter.

Stedenbouwkundige vergunning

Al te vaak worden nog werken in een gebouw ondernomen zonder de daartoe vereiste stedenbouwkundige vergunning.

De risico’s voor de overtreder zijn groot : stopzetting van de werken gedurende lange tijd, verplichting tot herstel van de plaatsen in hun oorspronkelijke staat, blokkering van een geplande verkoop,…

In elk geval, alvorens werken te ondernemen, is het belangrijk om zich goed te informeren over de noodzakelijke toelatingen en de te volgende procedure. Voorzichtigheid is geboden!