Milieuvergunning

We wonen allemaal in de buurt van een garage, stomerij, slager, bakker, wassalon, openbare of privéparking, hoogspanningscabine ... Al deze activiteiten moeten over een milieuvergunning beschikken.

Sinds september 2023 kunt u via het MyPermit Leefmilieu-platform online uw milieuvergunningaanvragen indienen!

Wat is een milieuvergunning?

De milieuvergunning, vroeger de uitbatingsvergunning 'commodo-incommodo', is een administratieve toestemming die de uitbatingsvoorwaarden vastlegt van verschillende activiteiten die overlast zouden kunnen veroorzaken (geluidsoverlast, vervuiling, gezondheidsrisico’s enz.) om de bescherming van het milieu te waarborgen, alsook de veiligheid van de bevolking ten opzichte van de eventuele gevaren en hinder.

Machines, inrichtingen en activiteiten die schade zouden kunnen berokkenen aan het milieu of aan de gezondheid of veiligheid van de bevolking, werden ondergebracht in de lijst van “ingedeelde inrichtingen”.

Op deze lijst staan meer dan 200 soorten inrichtingen, onderverdeeld in 6 klassen in dalende volgorde in functie van het belang van de impact die ze kunnen hebben.

Voorbeelden:

  • Klasse 1A: parkings met meer dan 400 plaatsen, raffinaderijen, chemische fabrieken, windmolenparken,…
  • Klasse 1B: tankstations, carrosseriefabrieken, stomerijen, ziekenhuizen, parkings met meer dan 50 plaatsen,...
  • Klasse 1C: werven voor het verwijderen van asbest
  • Klasse 1D:  gsm-antennes, supermarkten
  • Klasse 2:  drukkerijen, bakkerijen, slagerijen, werkplaatsen, parkings met 10-50 plaatsen, …
  • Klasse 3:  hoogspanningscabines,  werven buiten de openbare weg, mazouttanks bij particulieren, verwarmingsketels (> 100 kW), airconditioningsystemen,…

Aanvraagprocedure voor milieuvergunningen

Welke milieuvergunning u moet aanvragen, hangt af van de klasse van de inrichtingen (3, 2, 1D, 1C, 1B, 1A). Als het project of de activiteit meerdere “ingedeelde inrichtingen” omvat, volstaat het een enkele aanvraag te doen waarin alle inrichtingen vervat zijn (behalve in bepaalde specifieke gevallen). Als de inrichtingen onder verschillende klassen vallen, moet de aanvraag overeenstemmen met de hoogste klasse.

Opmerking: voor de inrichtingen van klasse 3 moet er geen aanvraag worden ingediend. Ze moeten echter wel worden aangegeven aan de gemeente, en ze zijn onderworpen aan specifieke uitbatingsvoorwaarden die gerespecteerd moeten worden.

Stopzetting van activiteiten / Verandering van exploitant

Wanneer een persoon of bedrijf houder is van een milieuvergunning en de activiteiten worden stopgezet of overgedragen aan een andere persoon of een ander bedrijf, moet de houder de autoriteit die de oorspronkelijke vergunning heeft toegekend (Leefmilieu Brussel of de gemeente) daarvan op de hoogte stellen.

Meer weten