Wegen - Studiebureau

Missies/competenties

Het Studiebureau heeft tot taak de kwaliteit, de gezelligheid, de veiligheid en de toegankelijkheid van de openbare ruimte te verbeteren met projecten voor de heraanleg en renovatie van de wegen.

Het voert de plannen voor de heraanleg van de gemeentewegen uit en volgt de werven op. Het neemt deel aan de denkoefeningen over de werken van het Gewest, de MIVB en andere instanties.

Het is een rechtstreeks aanspreekpunt voor de buurtbewoners, die er terecht kunnen met de meest uiteenlopende problemen in verband met de heraanlegs.

Telefoon
02/244 76 73
Fax
02/244 77 66
Directie
Infrastructuur