Een mesthoop is een koud kunstje

Composteren? Een uitstekende manier om van uw afval af te geraken. En om thuis over vruchtbare grond te beschikken, gratis, 100% natuurlijk.

Voor uzelf composteren

Ondervindt u hinder van uw keuken- en tuinafval? Vindt u het jammer dat u uw vuilniszakken, waarvoor u bovendien betaalt, ermee moet vullen? U hebt gelijk. Om het milieu te beschermen en u het leven te vergemakkelijken, kunt u een premie krijgen voor de aankoop van een individueel compostvat of een wormcompostbak als u in Schaarbeek woont en als u zich ertoe verbindt te composteren. Het bedrag van de gemeentelijke premie bedraagt 50% van de aankoopprijs van het compostvat, met een maximum van 50 euro per vat (op voorlegging van factuur of aankoopbewijs.

 

Als u er graag meer over weet of vragen hebt over composteren, dan kunt u bij de dienst Milieuraadgeving de publicaties daarover komen raadplegen (op afspraak).

Waarom en hoe composteren, de verschillende composteertechnieken in functie van ieders situatie, de meest voorkomende problemen en hun praktische oplossingen, zijn enkele van de vele onderwerpen die hierin worden behandeld.

Raadpleeg zeker de rubriek "Mijn compost" op de site van Leefmilieu Brussel. Daar vindt u naast nuttige tips ook de praktische gids "Composteren om mijn afval te verminderen". Die kunt u downloaden.

brochure composter pour réduire mes déchets

Collectief composteren

De kaart van vzw Worms toont de verschillende buurtcomposteerterreinen in Brussel.

 

Kaart van de Brusselse buurtcomposts

carte composts de quartier à Bruxelles

 

U wil ook met collectief composteren beginnen in uw buurt, om de afvalberg te verkleinen en tegelijk de banden aan te halen met uw buren?

Weet dan dat Leefmilieu Brussel regelmatig projectoproepen lanceert om duurzame initiatieven van burgercollectieven te ondersteunen. De weerhouden projecten kunnen rekenen op technische steun en financiële hulp om materiaal te kopen.

Meer informatie over de projectoproep  "Geef je wijk een nieuwe adem" >>>