De Lokale Raad voor Duurzame Voeding (LRDV)

In samenspraak met de Schaarbeekse actoren die binnen het voedselsysteem actief zijn, van productie over distributie tot gezondheid en milieu, heeft de gemeente Schaarbeek de gewestelijke voedselstrategie aan haar grondgebied aangepast.

Zo verenigden we tussen maart 2023 en februari 2024 producenten, verwerkers, distributeurs, voedselhulpverleners, politieke vertegenwoordigers, vertegenwoordigers van openbare instellingen, ngo's, consumenten en vertegenwoordigers van de gezondheids- en onderwijssector.

Deze actoren binnen het voedselsysteem van Schaarbeek werkten tijdens 4 plenaire vergaderingen, 2 werkgroepen en een workshop samen met de gemeente om een langetermijnvisie en een voedselactieplan op te stellen.  De voorgestelde acties zijn rijk en divers en zijn binnen de Strategie inzake duurzame voeding van de gemeente Schaarbeek gegroepeerd.

 

Lees de Strategie inzake duurzame voeding van de gemeente Schaarbeek

 

Aan de hand van een stand van zaken, gevolgd door overleg met actoren en experts in het voedselsysteem, zijn we erin geslaagd om de belangrijkste uitdagingen te identificeren en een visie voor het grondgebied voor 2035 uit te werken. De 6 gedefinieerde doelstellingen zijn als volgt:

 • De stadslandbouw verhogen
 • Het aantal burgerprojecten inzake voedselproductie verveelvoudigen
 • Het aanbod van duurzame voeding in de gemeente vergroten
 • Duurzame voeding toegankelijker maken (ook voor mensen met een lage koopkracht)
 • Een cultuur van duurzaam koken en eten ontwikkelen
 • Zorgen voor een geïntegreerd beheer van duurzame voeding in Schaarbeek

De missies

De missie van de Lokale Raad voor Duurzame Voeding (LRDV) bestaat erin om samen met de gemeente de gewestelijke GoodFood 2 strategie aan te passen tot een lokale strategie op maat van Schaarbeek. Bovendien leveren de LRDV en de gemeente de nodige inspanningen om deze strategie operationeel te maken door de implementatie van een actieplan.

Meer in het bijzonder is het de taak van de LRDV om:

 • te fungeren als ontmoetingsplaats en stimulans voor het Schaarbeekse voedselsysteem.
 • op te treden als centrale speler in de voedselstrategie.
 • een bron van voorstellen en een hulpmiddel voor publieke besluitvorming te zijn.
 • te fungeren als schakel tussen het terrein en het gemeentebestuur.

De rol

De LRDV heeft een adviserende rol. Hij kan op eigen initiatief adviezen uitbrengen. Hij kan eveneens advies uitbrengen over zaken die het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad voorleggen.

Meer in het bijzonder is het de rol van de LRDV om:

 • een lokale voedselstrategie en een hieruit voortvloeiend actieplan te formuleren. Dit in samenwerking met de gemeente Schaarbeek.
 • werkterreinen te prioriteren op basis van lokale behoeften. Dit in samenwerking met de gemeente Schaarbeek.
 • deel te nemen aan de implementatie van het actieplan.
 • gefundeerde officiële adviezen uit te brengen:
  • Van het bestuur naar de raad (in het bijzonder informatie verstrekken en van gedachten wisselen voorafgaand aan de ondertekening van partnerschapsovereenkomsten, gemeentelijke projecten enz.);
  • van de raad naar het bestuur (initiatief nemen en vragen stellen).
 • informatie uit te wisselen en te debatteren:
  • de beslissingen van de raad communiceren, vooruitgang laten zien en resultaten voorstellen.