Milieupremies

De gemeente moedigt de Schaarbekenaren aan om aan duurzame activiteiten te doen, zoals hun gevels groeners maken of een duurzaam burgerinitiatief lanceren. Hiervoor zijn premies beschikbaar.

affiche prime initiatives citoyennes

Premie voor duurzame burgerinitiatieven

Wilt u een project opzetten op het gemeentelijke grondgebied – een buurtkeuken, een fietsatelier, een windmolen in de wijk, een filmdebat over de klimaatproblematiek ... –, maar beschikt u niet over de middelen?

Aarzel niet langer om de stap te zetten! De gemeente Schaarbeek steunt burgerinitiatieven om een project rond klimaat of duurzame ontwikkeling op te starten. Het gaat om premies tot 4500 euro.

Steun voor gevelbeplanting

Verfraai uw gevel met een klimplant!

Onlangs werd een nieuwe procedure ingevoerd: de gemeente zorgt voor de plaatsing van de bloembak en de bevestiging van de leikabel(s) aan de gevel. Als inwoner hoeft u zich enkel nog bezig te houden met de aankoop van de potgrond, de plant en de plaatsing hiervan met de hulp van de dienst Milieuraadgeving. Aarzel niet!

Premie voor de aankoop van een compostvat

Wilt u uw organisch afval composteren ?
De gemeente biedt een premie voor de aankoop van een compostvat. Krijg tot 75% van de aankoopprijs terug (met een maximum van 75 €) !

Premier

 

Er bestaan ook andere gewestelijke premies in het geval u uw woning wil renoveren, uw gevel wenst te verfraaien, of uw huis beter gaat isoleren… Aarzel niet om hier meer informatie te zoeken.

Premie voor de aankoop van een fiets met elektrische ondersteuning

Om van de premie te kunnen genieten, moet de aanvrager aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. een natuurlijke persoon zijn
  2. meerderjarig en gedomicilieerd zijn op het grondgebied van de gemeente Schaarbeek
  3. de nieuwe fiets met elektrische ondersteuning voor eigen gebruik kopen
  4. maximaal één premie per huishouden ontvangen, over een periode van vijf jaar
  5. zich ertoe verbinden om de fiets niet door te verkopen gedurende 3 jaar, tenzij de ontvangen premie wordt terugbetaald