Lokale Agenda 21

In Lokale Agenda 21 is het engagement van de gemeente op het vlak van duurzame ontwikkeling vastgelegd. Dit vertaalt zich in een actieplan, dat op lokaal niveau wordt toegepast, voor de 21ste eeuw.

Lokale Agenda 21...

Tijdens de Wereldmilieutop van 1992 hebben de Staatshoofden uit de hele wereld zich ertoe verbonden een groeimodel toe te passen dat tot doel heeft het milieu te beschermen voor de toekomstige generaties. Het Agenda 21-programma werd goedgekeurd.

Door de aanbevelingen van dit wereldwijde plan te volgen, kunnen de lokale overheden nu al handelen met acties op kleinere schaal.

Lokale Agenda 21 is belangrijk om de praktijken van de gemeente en burgers te sturen met het oog op duurzame ontwikkeling.

Duurzame ontwikkeling? Dit betekent de bestaande natuurlijke, sociale, culturele en economische rijkdommen op een billijke manier leren benutten en delen en er ook zuinig mee omspringen. Door minder vervuilende technologieën te gebruiken die minder water en energie verspillen, door onze consumptiegewoonten en ons gedrag te veranderen, door andere manieren te bedenken om het werk en de samenleving te organiseren.  Dit impliceert een actieplan op economisch, sociaal en ecologisch vlak, dat coherent is met de behoeften van vandaag en van de toekomstige generaties.

Lokale Agenda 21 in Schaarbeek

In Schaarbeek komt deze wil tot uiting in talrijke interne en externe acties.

Sinds februari 2008 kreeg de Lokale Agenda 21 een centrale plaats in de werking van de Schaarbeekse gemeentediensten. Het doel? De principes van duurzame ontwikkeling rechtstreeks verankeren in de werking van de gemeente, in alle aspecten van het beleid en in de activiteiten van al haar administratieve diensten. In Schaarbeek is de Lokale Agenda 21 geen loos begrip of leuk label om mee uit te pakken! Het betreft een allesomvattend proces dat helemaal op het Gemeentelijk Ontwikkelingsplan is afgestemd. De combinatie van beide is overigens zo geslaagd dat we tegenwoordig van het Duurzaam Gemeentelijk Ontwikkelingsplan of Schaarbeek 2021 spreken.

Concrete acties

In Schaarbeek geen holle woorden, maar concrete, weldoordachte en geslaagde acties, elke dag opnieuw.

Enkele voorbeelden?

 1. Sinds 2002 voert de gemeente een beleid voor rationeel energieverbruik in de gemeentegebouwen. Hoe? Door de gebruikers en beheerders te sensibiliseren, maar ook door grondig te isoleren en de verwarmingssystemen te vernieuwen. Voor alle renovaties van gebouwen wordt het "laagenergieconcept" toegepast en alle nieuwe constructies worden automatisch volgens de passiefnormen opgetrokken. Dat wordt in het Brusselse Gewest pas verplicht vanaf 2009, terwijl Schaarbeek al sinds 2005 op die manier te werk gaat.
crèche - bâtiment passif

 1. Sinds 2007 heeft Schaarbeek zijn eigen klimaatplan. Met daarin zeer concrete acties om het energieverbruik te verminderen.

 2. Schaarbeek was een van de eerste gemeenten die haar printers en fotokopieerapparaten vernieuwde, wat tot een forse vermindering van het papierverbruik leidde. En ook de algemene sortering van papier/karton, PMD en glas mogen we niet uit het oog verliezen!

 3. Om de lokalen schoon te maken gebruikt het onderhoudspersoneel milieuvriendelijke producten.

 4. De gemeente heeft zich moderne software aangeschaft om haar wagenpark te beheren. Zo kan het gebruik van voertuigen maximaal worden geoptimaliseerd en de ecoscore van bestuurders worden verbeterd.
panneaux photovoltaïques

 1. Via haar Verplaatsingsplan voor Ondernemingen zet de gemeente haar personeel ertoe aan om duurzame vervoermiddelen te gebruiken, zoals de fiets, het openbaar vervoer en te voet gaan.

 2. Door premies toe te kennen helpt de gemeente burgers die hun voorgevel of voortuin willen opfleuren, om te leren composteren of een project rond duurzame ontwikkeling te lanceren.

 3. Schaarbeek telt 6 duurzame wijken die de steun genieten van het BIM: Helmet, Terdelt, Opaal, Dailly, Dupont plus Verte, en Coteau. Op het programma staan thermografieën, energieaudits, Repair Café, biodiversiteit, enz.
velo

 1. Omdat we in Schaarbeek de overheidsuitgaven ernstig nemen, heeft de gemeente zich aangesloten bij het Europese uitwisselingsnetwerk “Making Spend Matter”, samen met andere grote steden zoals Pamplona (Spanje) of Preston (Verenigd Koninkrijk).
  Schaarbeek toont haar bereidheid om als « verantwoordelijke consument » te handelen, door milieucriteria en/of sociale criteria op te nemen in haar aanbestedingen. De gemeente heeft besloten om, in de mate van het mogelijke, producten en diensten aan te kopen die een positieve impact hebben op het milieu en op de plaatselijke economie.