Hoe?

Een algemene zone 30 wordt via verschillende elementen in de openbare ruimte in de praktijk omgezet:

Een duidelijke signalisatie

De heldere en snelle identificatie van een zone werkt het naleven van de snelheidsbeperkingen in de hand.  Daarom omvat de realisatie van een algemene zone 30 aangepaste verkeerstekens. De verkeersborden die het begin en het einde van de zone 30 aanduiden zijn aan de rand van Schaarbeek geplaatst.  De wegen waar het 50 km/u blijft zijn ook duidelijk aangeduid.

panneau zone 30

Een duidelijke wegmarkering

Om de verkeersborden aan te vullen, is er overal in de Gemeente wegmarkering aangebracht die de bestuurder eraan herinnert dat hij zich in een zone 30 bevindt. Deze wegmarkering helpt om verstrooide weggebruikers aan de snelheidsbeperking te herinneren.

Aanwijzingsborden aan de rand van de Gemeente

De Gemeente zal 25 borden plaatsen aan de rand van Schaarbeek om bezoekers te waarschuwen voor de norm van 30 km/u.

Gepaste inrichtingen

Overigens vergemakkelijkt een gepaste inrichting een optimaal gebruik van de weg en de omliggende openbare ruimte. Zij brengt een bepaald gedrag teweeg zoals het beter anticiperen op de reacties van andere gebruikers, voorrang geven, vertragen, stoppen enz.

De invoering van een algemene zone 30 gaat dus onvermijdelijk gepaard met een heraanleg van het wegennet; meestal aan het begin van de wijk, op belangrijke kruispunten van de zone of bepaalde delen van de straat, afhankelijk van hun lengte. Elke inrichting beantwoordt aan een specifieke behoefte al naargelang van waar ze zich bevindt.

Toch moeten we benadrukken dat de inrichtingen een zware financiële last vormen en dat ze, hoewel noodzakelijk, niet overal mogelijk zijn.  Automobilisten moeten ook leren om zelf hun snelheid te controleren.