Welke inrichtingen?

Een zone 30 kan op verschillende manieren worden aangelegd Elke inrichting voldoet aan een specifieke behoefte, afhankelijk van de plaats waar ze wordt aangebracht.

Het verhoogde zebrapad en doorlopend voetpad

Deze inrichting wordt gebruikt om aan de automobilist te tonen dat hij in een zone 30 rijdt.

Het verhoogde zebrapad, waarbij de straat over de hele breedte van het zebrapad verhoogd wordt, vormt een verlenging van het voetpad en laat de voetganger toe zijn weg gemakkelijk verder te zetten.

Wanneer het verhoogde zebrapad uit dezelfde materialen gemaakt is als het voetpad, spreken we over een ‘doorlopend voetpad’. In dit geval behoudt de voetganger sowieso zijn voorrang en is de markering van het zebrapad niet meer nodig .

Zone 30 - passage piéton

Het verhoogde kruispunt

Doorgaans gebruikt binnen de zone, op een kruispunt waar er meer conflicten zijn en waar het fysiek vertragingseffect moet worden versterkt.

De inrichting bestaat uit een verhoging van het wegniveau over het hele kruispunt waardoor de gebruikers vertragen als ze de kruising naderen. De verhoging creëert een aangename ruimte waar het voetpad één wordt met de verkeersruimte voor voertuigen. Meestal worden paaltjes geplaatst die het voetpad afbakenen en verkeerd parkeren verhinderen.

De bedoeling is ook om het lokale leven te stimuleren op de hoek van de straat, in de buurtwinkels, op terrassen van café’s, enz.

Voetpadverbredingen

Deze inrichting wordt gebruikt aan het begin en/of op belangrijke kruispunten van de zone 30.

Het voetpad wordt verbreed tot aan de verkeersruimte. Hierdoor kan de lengte van de oversteekplaats worden beperkt. Anderzijds verlengen we deze zone met 5 meter voorbij een zebrapad – dat is een zone waar volgens de wegcode niet mag worden geparkeerd – en zo krijgt de voetganger meer zichtbaarheid. De automobilist zal ook beter de bewegingen van de voetganger die het zebrapad nadert kunnen inschatten. Door de verbreding van het voetpad is er plaats voor fietsenparkings, vuilnisbakken, plantenbakken voor zover ze het zicht niet hinderen.

Zone 30 - oreilles de trottoir

Het Berlijns kussen en de verkeersdrempel

Het Berlijns kussen is een “verhoogd vierkant” in het midden van de weg. Ontworpen om auto’s te vertragen, heeft het het voordeel minder nadelig te zijn voor de doorgang van bussen (comfort van de reizigers), en tweewielers kunnen zonder problemen de hindernis ontwijken.
De verkeersdrempel is een verhoging over de hele breedte van de weg.
Deze inrichting is voor alle gebruikers hinderlijker dan het Berlijns kussen.

 

 
 

In langere straatdelen:

De inrichting wijst de gemotoriseerde gebruiker er nogmaals op dat hij zich verplaatst op een wegennet waar de snelheid tot 30 km/u is beperkt en dat hij zijn rijgedrag moet aanpassen gedurende het hele traject. De wegmarkeringen zijn er ook om te herinneren aan de snelheidsbeperking.

Op die van de straat delen zijn op sommige plaatsen naast wegmarkeringen al snelheidsremmers en Berlijnse kussens geplaatst; op de meest problematische stukken weg zullen ze nog geplaatst worden.

Preventieve snelheidsmeters

Preventieve snelheidsmeters meten en tonen de snelheid van de wagens. De smiley geeft aan of automobilisten de maximumsnelheid al dan niet respecteren.  

De snelheidsmeters meten niet alleen de snelheid, maar tellen ook het aantal voertuigen dat langskomt en slaan beide gegevens op. Dankzij deze informatie kunnen we de verkeersstroom in Schaarbeek analyseren en het effect van de acties van de gemeente of het gewest meten.

Ze sensibiliseren dus het publiek door aan de regel te herinneren en dienen als evaluatiemiddel.