In de praktijk

De algemene zone 30 in Brussel geldt vanaf 1 januari.  Op welke wegen is de snelheidsbeperking tot 50 km/u behouden?  Kunnen we die op een kaart weergeven?  Hoe doen we  de snelheidsbeperking tot 30 km/u respecteren?

Wanneer?

De algemene zone 30 in Schaarbeek geldt reeds sinds september 2018. Met Stad 30 in de Brusselse regio vinden er vanaf 1 januari 2020 ook enkele aanpassingen plaats in Schaarbeek.

Waar?

Op bijna heel het grondgebied van de gemeente geldt de snelheidsbeperking van 30 km/u. De beperking tot 50 km/u is voorbehouden voor enkele grote verkeersassen die de uitzondering op de regel zijn.

Kortom: op alle wegen geldt de zone 30, behalve op:

 • De Lambermont-, Wahis-, en Reyerslaan (50km/u)
 • De Leuvensesteenweg (50km/u)
 • De Leopold III laan (50km/u)
 • De E40 (50km/h richting Diamant – 70km/u richting Leuven)


Dit betekent dat op volgende wegen vanaf 1 januari 2020 een snelheidsbeperking van 30 km/u geldt :

 • Leuvensesteenweg tussen de Meiserplein en de Notelaarsstraat
 • Notelaarsstraat tussen de Leuvensesteenweg en de Jamblinne de Meuxplein
 • Haachtsesteenweg
 • Rogierlaan
 • Koningsstraat
 • Paleizenstraat
 • Vooruitgangstraat
 • Roodebeeklaan
 • Genèvestraat

Hoe verloopt de concrete inrichting?

De signalisatie en de wegmarkering zijn aangepast om ervoor te zorgen dat alle weggebruikers duidelijk de snelheidsbeperking kunnen zien.  Verschillende inrichtingen om de zone 30 te concretiseren en te beveiligen zijn geplaatst of zullen dat binnenkort zijn: verhoogde zebrapaden, verhoogde kruispunten, snelheidsremmers, preventieve radars, enz.

Meer info >>>

Hoe de snelheidsbeperking doen respecteren?

Een aangepaste signalisatie en wegmarkering volstaan niet om respect voor de snelheidsbeperking te garanderen. De Gemeente heeft andere maatregelen voorzien:

 • Communicatie en bewustmaking om kennis te maken met deze nieuwe norm
 • Preventie door de aanwezigheid van politie en gemeenschapswachten in de straten om de weggebruikers te informeren en te sensibiliseren.
 • Preventieve en repressieve radars plaatsen waar de 30 km/u niet wordt gerespecteerd.
 • Inrichtingen van sommige wegen waar de 30 km/u niet wordt gerespecteerd.

Meer vragen over zone 30 in het hele Brusselse Gewest

Meer info >>>