Josaphatsite

De Josaphatsite is een terrein van bijna 25 hectare tegenover het gelijknamige park, aan de overkant van de Lambermontlaan. Al meer dan 10 jaar worden er ontwikkelingsplannen voor de Josaphatsite voorgesteld. Deze zomer zou er een plan moeten worden goedgekeurd. Het plan moet afgerond zijn in de lente van 2019.

Een erg lang traject, aanzienlijke knelpunten

De Josaphatsite heeft heel wat knelpunten: het is ingesloten, er is een groot niveauverschil en er loopt een spoorlijn dwars door de site. In 2006, toen het terrein eigendom was van de NMBS, vatten de gemeenten van Schaarbeek en Evere een Bijzonder Bestemmingsplan (BBP) aan. Enkele projecten (ecowijk, Europese Commissie,…) lagen op tafel, maar konden niet uitgevoerd worden.

Toen werd het gewest eigenaar van de site via de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (een vennootschap van publiek recht), en nam het de ontwikkeling ervan weer in handen.

Het dossier bleef echter in de koelkast tot in 2013, het jaar waarin het gewest een nieuwe stedenbouwkundige studie lanceerde. In 2014 werd een richtschema opgesteld en door de regering goedgekeurd. Een erg ambitieus plan! 1.800 woningen, een school, sportvoorzieningen, groene ruimtes (minimaal 4 ha), kantoren, een hotel... De eerste resultaten werden aan de buurtbewoners voorgesteld op een openbare vergadering.

Een stadsvisie verdedingen

Zoals de naam al aangeeft, is een richtschema een verzameling richtlijnen uitgezet door het gewest. Het begeleidingscomité kwam heel vaak samen om dit schema te bespreken. Op die vergaderingen werden opmerkingen - onder meer van de gemeente - voorgelegd en de belangen van de buurtbewoners verdedigd. Het gewest voerde ook een effectenstudie uit om te peilen naar de gevolgen van dit stedenbouwplan op het milieu en de mobiliteit in de toekomstige wijk. Tot slot gaf het gewest de opdracht voor een landschapsstudie om de analyse te vervolledigen .

En morgen?

De studiefases gaven hun verdict en toonden alle capaciteiten van de site aan, net als zijn onmiskenbare troeven, nieuwe woningen, een bestaand maar uitgebreid industriegebied, openbare voorzieningen (scholen, crèches, sport- en ontspanningsinfrastructuren... ) en de problemen die nog moeten worden opgelost. Het lijdt geen twijfel dat er nog te veel gebouwen zijn, net als mobiliteitsproblemen met slechts drie toegangswegen voor 1.800 woningen en kantoren, en er bestaan nog onzekerheden over openbaar vervoer (frequentie van het GEN op de site, bussen op de site...).

Volgende stappen

Het ontwerpplan van het Gewest zou eind 2018 afgerond moeten zijn. Daarna wordt er een openbaar onderzoek georganiseerd en kunnen de bewoners hun mening geven en hun rechten laten gelden. Vervolgens kan er geleidelijk een eerste ontwikkelingsfase worden uitgevoerd, waarin ongeveer 650 openbare en privéwoningen worden opgetrokken op het grondgebied van Schaarbeek.

De eerste werken op het terrein zijn het bouwrijp maken van de site en de aanleg van een park met een oppervlakte van 2,7 hectare. De budgetten voor deze investeringsfase zijn afkomstig van het Beliris-fonds en de aanvang van de werken is aangekondigd vanaf 2019. Daarna gaat de bouw van de woningen en de inrichtingen van start, die 10 jaar in beslag zal nemen.

Document

Informatiesessie 17/09/2018 - Standpunt van de gemeente Schaarbeek