Lehon-Kessels 2006-2009

Het wijkcontract Lehon-Kessels is een van de 6de generatie wijkcontracten van Schaarbeek. Het ging van start in 2006 en was klaar eind 2009.

Perimeter

De perimeter van het wijkcontract Lehon-Kessels strekt zich uit ten noorden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; op de noord-zuidas wordt hij begrensd door de Louis Bertrandlaan en de Rogierlaan, op de oost-westas door de Wijnheuvelenstraat en de Paleizenstraat.

Bekijk de perimeter >>>

Belangrijkste projecten en acties

Woningen

Uitrusting en infrastructuur

  • Bouw van een sportzaal die met het lyceum Emile Max wordt gedeeld en een antenne voor de animatoren van de gemeentelijke Jeugddienst;
  • Inrichting van het Huis van de Vrouw (project gesubsidieerd door het Fonds voor het Grootstedenbeleid).

Openbare ruimten

Socio-economisch en cultureel luik