Koningin-Vooruitgang 2013-2016

Het duurzame wijkcontract Koningin-Vooruitgang 2013-2016, het 10e wijkcontract op het Schaarbeeks grondgebied, ging van start in 2013. De werken zijn in de lancerings- en afwerkingsfase.

Perimeter

Het duurzame wijkcontract Koningin-Vooruitgang situeert zich langs de spoorweg van het Noordstation en omvat de Aarschot- en Vooruitgangsstraat aan beide zijden van de spoorweg. Van noord naar zuid strekt het zich uit van het Gaucheretplein tot aan het Masuiplein en langs de grens van Brussel-Stad via het Zennepark.

Bekijk de perimeter >>>

Belangrijkste projecten en acties

Woningen

Uitrustingen en infrastructuren

Openbare ruimten

  • Verbetering van de gezelligheid en de toegankelijkheid van de openbare ruimten – verlichting, heraanleg van de straten en voetpaden - met zacht mobiliteit als prioriteit;
  • Aanleg van nieuwe groene ruimten en verbetering van de toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit – P.B.M. ;
  • Heraanleg van de straten en de tunnels om de wijk met de aangrenzende wijken te verbinden:
  •   zoeken naar oplossingen voor de heraanleg van de Aarschotstraat;
  • ...

Sociaaleconomisch en cultureel luik

Van 2013 tot 2016 werden er diverse projecten gerealiseerd in het kader van het sociaaleconomisch luik. Er zijn banden gesmeed, ervaringen gecreëerd, het verenigingsleven heeft zich ontwikkeld.

potager sur le toit

En dan zijn er nog de talrijke wijkfeesten die in de loop van deze 4 jaar plaatsvonden: rommelmarkten, lichtfeesten, fietsuitdaging "Out of Gaucheret", ...

En daar zullen de wijkbewoners het zeker niet bij laten!