Alle initiatieven voor gemeentelijk afvalbeheer op één kaart

De inwoners van Schaarbeek weten weinig over het werk van hun dienst Openbare Netheid: hoeveel keer per week worden de straten geveegd, hoeveel afval wordt er opgehaald, welke sensibiliseringscampagnes en sancties zijn er? Al deze antwoorden zijn nu beschikbaar op een interactieve kaart. U kunt nu gemakkelijk informatie vinden over de middelen en acties van de gemeente om vervuiling in uw buurt of straat te bestrijden.

carte propreté

Ontdek het op de kaart

  • Het werk dat onze teams in elke straat uitvoeren. Alle acties op het terrein, naast de basistaken: het ophalen van grofvuil of zakken die slecht gesorteerd zijn, het schoonmaken van de openbare weg enz.
  • De acties van het onderzoeks- en bekeuringsteam die hebben geleid tot een boete.
  • Locaties van een mobiele afvalinzamelingscampagne en de data.
  • De gemiddelde maandelijkse veegfrequentie voor elke straat.
  • De activiteiten van de Netheidsbemiddelaars en de pedagogische cel (bewustmaking en informatie, huis-aan-huiswerving, pedagogische workshops enz.).

Ontdek de kaart