Onderhoud van rioolkolken

Een rioolkolk is geen vuilnisbak ! Is dat niet vanzelfsprekend? Waakzaamheid en burgerschap zijn onontbeerlijk om te vermijden dat de Schaarbeekse straten overstromen.

Een rioolkolk, wat is dat?

Rioolkolken zijn evacuatieroosters waar regenwater in wegvloeit via geulen.

Voor 89 km wegen beschikt Schaarbeek over 5.376 rioolkolken waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Het aantal kan variëren afhankelijk van de heraanleg van wegen en andere werken die in onze straten worden uitgevoerds.

avaloir

Hoe worden ze onderhouden?

De dienst Netheid reinigt ze jaarlijks grondig met een hogedrukreiniger en wordt daarin bijgestaan door een gespecialiseerd bedrijf. Concreet zuigen ze het slib en afvalwater weg, spoelen ze de rioolkolk en controleren ze of alles goed werkt en het water goed afgevoerd wordt. De arbeidsomstandigheden zijn niet altijd gemakkelijk. De hogedrukreiniger is breekbaar en ingewikkeld te hanteren. Soms wordt de toegang tot de rioolkolken bemoeilijkt door vorst of omdat er voertuigen op geparkeerd staan.

entretien des avaloirs

Meld een verstopte rioolkolk

Een rioolkolk die verstopt zit door dagelijks afval of werfafval, of die vervuild is door het lozen van motor- of tafelolie, kan bij hevige regen zowel in de straten als huizen voor zware overstromingen zorgen. Daarom gaan onze gemeenteambtenaars meteen ter plaatse om de situatie te analyseren wanneer er verstopte rioolkolken gemeld worden. Ze proberen eerst om de kolk manueel te ontstoppen. Lukt dat niet, dan gebruiken ze een hogedrukreiniger of roepen ze de hulp in van de dienst Wegen of Vivaqua als de situatie te ernstig is. Door ervoor te zorgen dat verstopte rioolkolken aan de dienst Netheid van de gemeente gemeld worden op het nummer 0800 939 88 (gratis nummer), draagt elke Schaarbekenaar zijn steentje bij.

avaloir bouché

Wat mag er niet in de rioolkolken?

  • Gebruikte olie (frituurolie, motorolie enz.)
  • Sigarettenpeuken of hondenuitwerpselen verpakt in plastic zakjes
  • Huisvuil
  • Samengeveegd vuil afkomstig van de voetpaden (voor een woning)
  • Voor aannemers: vermijd dat vervuild schoonmaakwater van een werf, slib en ander vuil in de rioolkolken terechtkomen en ze bijgevolg verstoppen.