Eenvoudige taal: Politieke leven

Deze pagina is in eenvoudige taal geschreven

In de gemeente
nemen de burgemeester en andere politici
belangrijke beslissingen.

Om goede beslissingen te kunnen nemen,
is het belangrijk om iedereen te horen:

 • inwoners,
 • handelaars,
 • verenigingen,
 • ...
Gens

 

Het college van burgemeester en schepenen
Het college is eigenlijk de regering van de gemeente.

Het college heeft:

 • de burgemeester
  dit is de baas van de gemeente.
 • de schepenen
  dit zijn mensen die samenwerken met de burgemeester.
  Elke schepen is verantwoordelijk voor een ander domein.
  Bijvoorbeeld: werkgelegenheid, huisvesting, school...
Politiques

Om een beslissing te nemen,
moeten de burgemeester en de schepenen allemaal akkoord zijn.

Het college vergadert regelmatig.
Die vergaderingen worden vaak op dinsdag gehouden.
Er zijn ook vergaderingen wanneer dat nodig is
om dringende problemen op te lossen.

Table

 

Wat doet het college?

 • Het behandelt problemen in het dagelijks leven
 • Het voert de wetten in de gemeente uit
 • Het beheert de diensten en gebouwen van de gemeente
 • Het controleert hoe de gemeente met haar geld omgaat
 • Het regelt de werken in de gemeente
 • Het controleert of gebouwen op de juiste plaats worden gebouwd
 • Het geeft bouwvergunningen af.
 • Dit betekent dat het college beslist
  of iemand bepaalde werken in zijn huis mag doen
  of een huis mag bouwen.

 • Het verdedigt de gemeente in de rechtbank.
 • Het zorgt voor de eigendommen van de gemeente.
  Het gaat bijvoorbeeld om:
  • parkeerplaatsen,
  • reclameborden.
 • Het houdt de registers van de burgerlijke stand bij.
  Hierin noteren we:
  • alle huwelijken in de gemeente,
  • alle geboorten,
  • alle sterfgevallen,
  • ...

 

De gemeenteraad

Om de 6 jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen.
De inwoners stemmen op kandidaten
die hen zullen vertegenwoordigen in hun gemeente.
De kandidaten met de meeste stemmen winnen de verkiezing.
Zij worden verkozen.
Dit zijn de gemeenteraadsleden.

De gemeenteraadsleden vormen samen
de gemeenteraad.

De gemeenteraad is eigenlijk het parlement van de gemeente.

De gemeenteraad is een vergadering
die minstens 10 keer per jaar
plaatsvindt met alle gemeenteraadsleden.

Tijdens die vergaderingen:

 • worden de beslissingen van de gemeente besproken
 • wordt er gestemd om te tonen of een beslissing goed is of niet
 • ...

 

De gemeenteraad kan alles bespreken wat de gemeente aangaat.

Bijvoorbeeld:

 • de raad beslist over bepaalde regels van de gemeente.
  Bijvoorbeeld: de raad beslist over het politiereglement.

 

 • de raad beslist ook of de gemeentebegroting goed is.
  De begroting is een document dat uitlegt
  hoe de gemeente haar geld uitgeeft.

 

 • de raad is verantwoordelijk voor het aanwerven
  of ontslaan van de medewerkers van de gemeente.
  Ontslaan wil zeggen dat je beslist om
  niet langer met die persoon te werken.

 

 • de raad geeft advies
  wanneer de gemeente een stuk grond of gebouw
  wil kopen of verkopen.

 

 • de raad controleert of de gemeente haar geld uitgeeft
  zoals het moet.
   
 • de raad geeft advies over alle contracten van de gemeente.

En de inwoners?

De inwoners van de gemeente mogen vragen stellen
aan het college of aan de gemeenteraad.
Om een vraag te stellen,
moet je bepaalde regels volgen.

De schepenen van de gemeente Schaarbeek:

De gemeenteraadsleden kiezen de schepenen.
In Schaarbeek zijn er 10 schepenen.
Hier is de lijst van burgemeester en schepenen:
Ze behandelen allemaal verschillende onderwerpen.
Bijvoorbeeld: werkgelegenheid, huisvesting, school...

Cécile Jodogne

Zij is de burgemeester.

Zij is de baas van de gemeente.

Zij houdt zich bezig met:

 • de veiligheid op straat
 • renovaties in de gemeente.
  Renovaties zijn werken om oude gebouwen
  beter te maken.
 • grote evenementen
 • ...

Om haar te contacteren,
kun je bellen naar 0 2 2 4 4 7 1 5 5.

 

Vincent Vanhalewyn

Hij is de eerste schepen.

Hij houdt zich bezig met:

 • het klimaat,
 • openbare werken,
 • energie,
 • sociale samenhang.

Dit zijn acties voor het welzijn en de gelijkheid
van alle inwoners.

Om hem te contacteren,
kun je bellen naar 0 2 2 4 4 7 1 0 3.

Mehmet Bilge

Hij is de tweede schepen.

Hij houdt zich bezig met preventie
in de straten van de gemeente.
Het gaat erom dat iedereen zich veilig voelt
in de straten van Schaarbeek.

 

Om hem te contacteren,

kun je bellen naar 0 2 2 4 4 7 1 1 2.

Adelheid Byttebier

Ze is de derde schepen.

Zij houdt zich bezig met:

 • mobiliteit
  Dit is bijvoorbeeld het openbaar vervoer
  maar ook de wegen.
 • het onderwijs in het Nederlands,
 • alle activiteiten voor jongeren
  in het Nederlands,
 • alle culturele activiteiten
  in het Nederlands.

Om haar te contacteren,

 • kun je bellen naar 0 2 2 4 4 7 1 0 6.

Michel De Herde

Hij is de vierde schepen.

Om hem te contacteren,

kun je bellen naar 0 2 2 4 4 7 0 3 0.

 

Frédéric Nimal

Hij is de vijfde schepen.

Hij houdt zich bezig met:

 • stedenbouw.

Dit zijn alle werken om gebouwen

of ruimten in de gemeente te bouwen,

of te veranderen.

 • het milieu,
 • het toerisme,
 • het geld van de gemeente,
 • het beheer van gebouwen en gronden,
 • juridische zaken,
 • senioren.

Om hem te contacteren,

kun je bellen naar 0 2 2 4 4 7 0 0 2.

Sihame Haddioui

Zij is de zesde schepen.

Zij houdt zich bezig met:

 • alle culturele activiteiten
  in het Frans,
 • gelijke kansen en gendergelijkheid.
  Dit betekent dat iedereen dezelfde rechten
  en dezelfde kansen heeft.

Om haar te contacteren,
kun je bellen naar 0 2 2 4 4 7 1 0 7.

Deborah Lorenzino

Zij is de zevende schepen.

Zij houdt zich bezig met:

 • netheid in de straten,
 • groene ruimtes.
  Bijvoorbeeld, de parken.
 • alle activiteiten voor jongeren
  in het Frans,
 • gezinnen,
 • vakantiestages,
 • dierenwelzijn.

Om haar te contacteren,

kun je bellen naar 0 2 2 4 4 7 1 0 9.

Thomas Eraly

Hij is de achtste schepen.

Hij houdt zich bezig met:

 • huisvesting,
 • sport,
 • aankopen,
 • controle op het OCMW.

Hij controleert of het OCMW zijn werk goed doet.

Om hem te contacteren,

kun je bellen naar 0 2 2 4 4 7 1 0 1.

Quentin Van Den Hove

Hij is de negende schepen.

Hij houdt zich bezig met:

 • burgerlijke stand,
  Bijvoorbeeld, aktes van geboorte of overlijden.
 • bevolking,
  Dit is de dienst die de identiteitskaarten regelt.
 • erediensten
  Bijvoorbeeld, het beheer van de kerken.
 • de betrekkingen met andere landen,
 • patriottische plechtigheden.
  Dit zijn bijvoorbeeld evenementen
  om het einde van een oorlog te herdenken.

Om hem te contacteren,

kun je bellen naar 0 2 2 4 4 7 0 0 4.

Lorraine de Fierlant

Zij is de tiende schepen.

Zij houdt zich bezig met:

 • handelaars en ondernemers,
 • human resources.
  Dit is het beheer van alle medewerkers van de gemeente.
 • folklore
  Bijvoorbeeld, het carnaval van Schaarbeek.

Om haar te contacteren,

kun je bellen naar 0 2 2 4 4 7 0 3 3.

 

Sophie Querton

Zij is de voorzitster van het OCMW.