Opvang en vorming van nieuwe migranten

U bent pas in Brussel komen wonen? U kunt zich moeilijk uitdrukken in het Frans? U wil alle mogelijkheden hebben om u te integreren en zelfstandig te zijn? VIA, het eerste opvangbureau voor nieuwe migranten in het Brussels Gewest, kan u hierbij helpen!

 

In maart 2016 opende VIA, het eerste opvangbureau voor nieuwe migranten in het Brussels Gewest, zijn deuren. Het telt twee bijkantoren: een in de Kesselsstraat in Schaarbeek en een aan de Leopold II-laan in Molenbeek. De goede opvang die het aan nieuwkomers in Brussel biedt, berust op 3 essentiële pijlers: een professioneel team, gastvrije lokalen en een nauwe samenwerking met de verenigingen in de twee gemeentes die verantwoordelijk zijn voor dit project, nl. Schaarbeek en Molenbeek.

Wat verstaan we onder nieuwe migranten?

Nieuwe migranten zijn personen die minder dan 3 jaar in België wonen en een verblijfsvergunning van meer dan 3 maand hebben.

Waaruit bestaat het integratieparcours?

Het parcours wil migranten de mogelijkheid bieden van een sociale, culturele en economische autonomie in de stad waar ze wonen.

De eerste afspraak bij VIA is een goede gelegenheid om de balans op te maken van de sociale situatie van de nieuwe migrant. Heeft hij werk, een diploma? Spreekt hij Frans?

Na dit gesprek volgt de nieuwkomer een eerste vorming over zijn rechten en plichten. Een korte kennismaking met de werking van de verschillende Belgische instellingen en regels zoals de leerplicht voor kinderen of vrouwenrechten. Zo begrijpt hij beter de maatschappij waar hij deel van uitmaakt, alvorens een aangepast parcours te volgen, naargelang van zijn behoeften, en lessen Frans en burgerschap.

Hoewel dit geen deel uitmaakt van de bevoegdheden van de vzw VIA, kan het opvangbureau ook nieuwe migranten helpen bij diverse zaken, zoals het vinden van een opleiding, een school, een ziekenhuis, enz. Hiervoor kan VIA rekenen op de verenigingen van de Brusselse gemeenten. De actoren van sociale cohesie zijn overigens volwaardig lid van de vzw, via een Stuurcomité ter ondersteuning van VIA.