Pour l'ajouter a vos centre d'interet, veuillez vous connecter.
Icon for xls export

Lessen FVT en alfabetisering

Gevonden resultaten

Hier kunt u de plaatsen vinden waar lessen "Frans als Vreemde Taal" (FVT) en alfabetisering worden gegeven.

Klik op "Meer weten" voor meer informatie.

Schoolbegeleiding en buitenschoolse activiteiten, alfabetiseringscursussen, sociale permanentie.
Bevordering van de integratie van de Turkse gemeenschap en de interculturele dialoog. Huiswerkschool. Cursussen Frans voor anderstaligen Workshops.
alphabétisation
Vzw gespecialiseerd in buitenschoolse opvang, schoolondersteuning en opleidingen voor volwassenen
Atelier
Huiswerkschool, schoolondersteuning, alfabetiseringscursussen, restaurant,...
Afar
Organisatie van initiatieven in verband met het cultureel erfgoed van Oost-Afrika
alphabet
Cursussen Frans voor anderstaligen (FLE) en alfabetiseringscursussen in de gemeente Schaarbeek
CEDAS
Buitenschoolse opvang, huis voor jongeren en opleidingen voor volwassenen
équipe CIprOC
Centre d’Impulsion socioPROfessionnel et Culturel
Soutien scolaire
Hulp bij schoolwerk, socio-culturele activiteiten, steun aan ouders, alfabetiseringscursussen
atelier pour les femmes
Alfabetiseringscursussen, burgervergaderingen, socioculturele activiteiten,…
Atelier créatif
Vereniging voor de autonomie en de ontplooiing van migrantenvrouwen
jardinage
Animatie- en opleidingsgroep voor migrantenvrouwen
Générations asbl
Schoolondersteuning, alfabetisering, hulp aan ouders, ontspanning,...
harmonisation sociale schaerbeekoise
Sociale cohesie, cours de FLE, coordination de la maison de quartier Dailly
cours d'informatique
Alfabetisering, huiswerkschool, initiatie informatica en multimedia, buitenschoolse activiteiten