Sociale overlast

 • De buurt hinderen door rook, geuren of dampen is verboden;
 • Het is verboden om voetzoekers en vuurwerk af te steken;
 • Het aanklampen en lastigvallen, intimideren of beledigen van voorbijgangers is niet toegelaten;
 • Dieren vrij laten rondlopen of gaan wandelen met agressieve dieren zonder muilkorf is verboden;
 • Wildplassen en spuwen is verboden;
 • Het niet opvolgen van bevelen en richtlijnen van bevoegde agenten kan gesanctioneerd worden;
 • Binnendringen van groene ruimten en parken buiten de openingsuren is verboden;
 • Het is verboden geluidsoverlast te veroorzaken (boomcars, nachtlawaai, …). Als het geluid hoorbaar is op de openbare weg mag de intensiteit van het geluid het niveau van het straatgeluid niet overschrijden;
 • De consumptie van alcoholische dranken op de openbare weg tussen 22u en 9u is verboden, behoudens toelating van de Burgemeester;
 • Het geheel of gedeeltelijk verbergen van het gezicht, waardoor dat de identificatie van de persoon onmogelijk is, is niet toegelaten;
 • Het is in bepaalde gemeenteparken verboden om buiten de afgebakende paden te fietsen;
 • ...

 

Raadpleeg het politiereglement voor meer informatie.