Parkeeroverlast

Voor een goede omgang met de andere gebruikers van de openbare ruimte zijn in de wegcode regels en sancties voor de niet-naleving hiervan vastgelegd. Door op het voetpad te parkeren, op het fietspad stil te staan, dubbel te parkeren … zelfs al is het maar voor even, hindert en/of brengt u andere weggebruikers in gevaar. Daarom werken de politiezone en de gemeente samen om parkeer- en/of stationeerovertredingen systematisch te bestraffen via gemeentelijke administratieve sancties.

 

Wist u dat?

De term stilstaand voertuig verwijst naar een voertuig dat niet langer stilstaat dan nodig om personen of goederen in of uit te laden.

De term geparkeerd voertuig verwijst naar een voertuig dat langer stilstaat dan nodig om personen of goederen in of uit te laden.

Wat zijn de soorten overtredingen?

Een overtreding van eerste categorie wordt bestraft met een administratieve boete of een onmiddellijke inning van 58 euro. Het gaat hierbij om overtredingen in verband met het niet naleven van een stop- of parkeerverbod:

 • Rechts stilstaan of parkeren ten opzichte van de rijrichting (tenzij het om een eenrichtingsweg gaat);
 • Parkeren voor uitritten van eigendommen, uitgezonderd voertuigen waarvan de nummerplaat leesbaar op deze uitritten is aangegeven;
 • Parkeren in een residentiële zone buiten de daartoe voorziene plaatsen;
 • Verbod om te parkeren op minder dan 15 meter aan beide kanten van een bord dat een bushalte aangeeft;
 • Parkeren op de rijbaan, langs een gele onderbroken streep;
 • ...

 

Overtredingen van tweede categorie worden bestraft met een boete van 116 euro. Al wie stilstaat of parkeert op een plaats waar het voertuig een gevaar kan vormen voor andere gebruikers, riskeert dit bedrag te moeten betalen:

 • Stilstaan en parkeren op de rijbaan en van een zebrapad;
 • Stilstaan en parkeren op voetpaden, fietspaden, zebrapaden, in tunnels, bovenop een heuvel en in bochten;
 • Stilstaan en parkeren op plaatsen waar voetgangers, fietsers en bromfietsers om een hindernis heen moeten rijden, op plaatsen waar de vrije doorgang op de rijbaan tot minder dan 3 meter breed zou worden gereduceerd;
 • Parkeren op een plaats voor gehandicapten zonder houder te zijn van een kaart;
 • ...

 

De inzet? Iedereen de mogelijkheid bieden om te leven met respect voor anderen, ongeacht hun mobiliteitskeuze.

Alternatieven?

U bent het beu om een parkeerplaats te zoeken en wil het milieu een handje helpen? Er zijn alternatieven voor de auto.

Voor kleine afstanden kunt u bijvoorbeeld te voet gaan of de fiets gebruiken. Dit in combinatie met het openbaar vervoer voor langere afstanden. Er zijn tal van apps en online platformen die u kunnen helpen om gemakkelijk verschillende vervoermiddelen te combineren.

Dankzij autodelen kunt u uw auto wegdoen en er enkel één gebruiken wanneer dat echt nodig is.

Denk ook aan gedeelde parkings. Daarmee kunt u al veel plaats, tijd en geld besparen.