Vervuiling en verloedering van de openbare ruimte

 • Het achterlaten van afval of hondenpoep op de openbare weg is verboden. De gemeente heeft hiervoor openbare vuilnisbakken en hondentoiletten geplaatst;
 • Het is verboden grof huisvuil buiten te plaatsen zonder dat hiervoor een afspraak werd gemaakt met het Agentschap Brussel Net (via het gratis nummer 0800/981.81);
 • Vandalisme, zoals het vernielen of beschadigen van roerende of onroerende goederen, het aanbrengen van graffiti, … is verboden;
 • Het is verplicht om je eigen voetpad te onderhouden, in het bijzonder in geval van sneeuw of ijzel;
 • Het is niet toegelaten om affiches aan te plakken zonder voorafgaande vergunning;
 • Voederen van dieren op het openbaar domein met brood of etensresten is verboden;
 • Je bent verplicht om bomen of beplantingen te snoeien die over de openbare weg hangen of die de doorgang dreigen te verhinderen;
 • Je bent verplicht om correct te sorteren en je huisvuil op het juiste tijdstip aan te bieden(op het voetpad voor het eigen gebouw ten vroegste om 18h de avond voor het tijdstip van de ophaling, en dus niet in openbare vuilzakken, aan glasbakken of rond bomen);
 • Handelaars zijn verplicht om de directe omgeving van hun winkel te onderhouden;
 • Het innemen of blokkeren van het openbaar domein zonder voorafgaande vergunning is verboden;
 •  …

 

Raadpleeg het politiereglement voor meer informatie.