Wat kan ik doen bij overlast ?

In een grootstedelijke context is het belangrijk dat iedereen zijn leefomgeving respecteert en met elkaar rekening houdt.

Wat voor de een als storend gedrag wordt beschouwd is dat niet noodzakelijk voor de ander. Soms zijn mensen zich niet bewust dat hun gedrag storend is. Met elkaar in dialoog gaan is dan ook vaak een goede manier om problemen op te lossen en conflicten te vermijden.

U kan geheel vrijblijvend de dienst Buurtbemiddeling van de gemeente contacteren om u hierin bij te staan. Als onpartijdige derde die buiten het conflict staat kan de professionele bemiddelaar u helpen in het vinden van een realistische en persoonlijke oplossing met respect voor ieders belangen. Deze dienst is gratis en vertrouwelijk.

Wanneer u overlast wilt melden neemt u contact opnemen met de lokale politie via 02/249.22.11. Voor dringende politiehulp neemt u echter contact op met 101.

Om herhaaldelijke problemen te melden, kunt u terecht bij uw wijkinspecteur, die u verder kan adviseren, kan bemiddelen of een proces-verbaal opstellen, of in uw dichtstbijzijnde politiekantoor.

Beschadigingen aan het publiek domein, graffiti, sluikstort en overvolle publieke vuilnisbakken kunnen gemeld worden aan de Dienst Openbaar Netheid en Groene Ruimtes via het gratis nummer 0800 / 939 88.

Wanneer u een vermoedelijke gasreuk opmerkt in uw woning, gebouw of zelfs op straat belt u best zonder twijfelen naar het gratis nummer 0800 19 400 van Sibelga.

Indien u met hinder of verkeersproblemen te maken krijgt tijdens een werf, kan u contact opnemen met de Dienst Wegen (02/244.75.20).