Duurzame overheidsopdrachten

Omdat we in Schaarbeek de overheidsuitgaven ernstig nemen, heeft de gemeente zich aangesloten bij het Europese uitwisselingsnetwerk “Making Spend Matter”, samen met andere grote steden zoals Pamplona (Spanje) of Preston (Verenigd Koninkrijk).

Het doel? Duurzame overheidsopdrachten

De overheidsuitgaven moeten ons in staat stellen om, samen met de burgers en lokale bedrijven, een meer rechtvaardige en gezondere leefomgeving te creëren voor de komende generaties. Dat is de doelstelling van Schaarbeek.

In het kader van overheidsopdrachten moet de gemeente in de eerste plaats de wetgeving naleven en een competitieve en transparante procedure garanderen. Het is de bedoeling dat beslissingen worden genomen, rekening houdend met de kosten en kwaliteit van de producten/diensten. Tegelijkertijd is Schaarbeek zich bewust van de impact van de overheidsuitgaven op het plaatselijke leven en wil het efficiënt en coherent het hoofd bieden aan de economische, sociale en milieu-uitdagingen.

Daarom wil Schaarbeek, door zich aan te sluiten bij het netwerk ”Making Spend Matter”:

  • Het behoorlijk bestuur versterken door de transparantie van overheidsopdrachten en de keuze van de beste producten/diensten voor de burger te verzekeren.
  • Als “verantwoordelijke consument” handelen, door milieucriteria en/of sociale criteria op te nemen in haar aanbestedingen. De gemeente heeft besloten om, in de mate van het mogelijke, producten en diensten aan te kopen die een positieve impact hebben op het milieu en op de plaatselijke economie.

« Making Spend Matter » - duurzame overheidsopdrachten

Via Making Spend Matter, het netwerk voor de uitwisseling van goede praktijken op het vlak van overheidsopdrachten, willen de partners een methodologie bepalen en toepassen waarmee steden de impact van hun aankoopuitgaven kunnen begrijpen.

Dit netwerk groepeert 6 transfersteden - Pamplona (Spanje), Vila Nova de Famalicão (Portugal), Koszalin (Polen), Kavala (Griekenland), Bistriţa (Roemenië), Schaarbeek (België) - en een voorbeeldstad, nl. Preston (Verenigd Koninkrijk).

Het voorbeeld van Preston

De stad Preston kreeg het “goede praktijken”-label voor haar deugdelijk beheer van overheidsopdrachten. Aan de hand van een analyse van de gemeentelijke uitgaven voor diensten, aankopen en werken zijn Preston en andere partnerinstellingen erin geslaagd om meer lokale bedrijven te laten reageren op aanbestedingen. Zo kon de lokale economie worden versterkt, door nieuwe banen te scheppen, en kon de milieu-impact worden verlaagd, aangezien het om lokale leveranciers ging.

De afgelopen twee jaar hebben de partnersteden samen gewerkt rond overheidsopdrachten: het uitwisselen, testen en aanpassen van praktijken om de impact van de overheidsuitgaven duurzamer te maken en mee te bouwen aan sterkere gemeenschappen.

De partners hebben de tools, tips, lessen en aanbevelingen van het netwerk gebundeld in een "Making Spend Matter" toolbox om andere publieke organisaties en steden te helpen hun eigen strategisch aankooptraject te starten.

De toolbox bestaat uit 4 stappen die duidelijk maken dat "elke uitgave telt": van het begrijpen van het strategische belang van overheidsopdrachten en het analyseren van uitgaven via overheidsopdrachten, tot het bijsturen van praktijken en het doorvoeren van veranderingen.

De eerste stap gaat als volgt: "Elke uitgave telt: het strategische belang van overheidsopdrachten begrijpen"

Bekijk deze video en ontdek hoe openbare instellingen de kracht van overheidsopdrachten collectief kunnen gebruiken om het welzijn van hun gemeenschappen, de veerkracht van de lokale economie en de duurzaamheid van het milieu te bevorderen.

Video door Digital Finch

De video is ook beschikbaar met ondertitels in het Baskisch, Nederlands, Frans, Grieks, Pools, Portugees, Roemeens en Spaans: https://bit.ly/31oWSEk

Infographics

Meer weten

Het netwerk “Making Spend Matter” wordt gefinancierd door het URBACT III-programma en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het Europese URBACT-programma ondersteunt het uitwisselen en aanleren van praktijken die een duurzame stedelijke ontwikkeling bevorderen. URBACT is een Europees uitwisselings- en leerprogramma tussen steden, bedoeld om oplossingen uit te werken waarmee de grote stedelijke uitdagingen kunnen worden aangegaan. Door een netwerk van Europese steden te vormen, door competenties te versterken en goede praktijken te kapitaliseren, ondersteunt het beleidsmakers en actoren op het terrein, om duurzame oplossingen te ontwikkelen waarin de economische, sociale en milieudimensies van stedelijke ontwikkeling zijn geïntegreerd.

 

 

NEWS: Hoe overheidsopdrachten een impuls geven aan een afvalvrije aanpak in Schaarbeek....

 

Making Spend Matter is a network of 7 European cities, funded through the URBACT III Programme and the European Regional Development Fund, exploring how spend analysis can be used as an evidence base to improve public procurement and deliver wider benefits to communities and places.