Erfgoedprijs

In 2010 lanceerde de gemeente Schaarbeek een tweejaarlijkse Erfgoedprijs, na de Prijs voor hedendaagse architectuur. De kwaliteit van onze hedendaagse architectuur en het behoud van ons rijke gebouwde erfgoed zijn immers twee belangrijke en zeer complementaire troeven.

Doel?

Schaarbeek kan prat gaan op een buitengewoon erfgoed! 

Verschillende middelen bevorderen de opwaardering van het erfgoed en zijn bewaring:

  • onderhouds-, renovatie- of restauratiewerken die moeten uitgevoerd worden met respect voor de kenmerken van het gebouw;
  • de sensibilisering en mensen laten kennismaken met het erfgoed Het gaat ons allemaal aan: eigenaars of huurders, bezoekers, experts of leken.

De tweejaarlijkse Erfgoedprijs beloont initiatieven uit de privésector en het verenigingsleven die het gebouwde erfgoed van de gemeente ten goede komen.

maison Langbehn le bow window

Wie kan deelnemen?

De Erfgoedprijs omvat 2 categorieën:

  1. de particulieren die investeringen in Schaarbeek gedaan hebben om het gebouwde erfgoed te bewaren of te restaureren: tussenkomst bij een gebouw of een geheel om het op te waarderen en te bewaren met respect voor de originele architecturale kenmerken. Het beloont het werk van de bouwheer, maar ook dat van de verschillende vaklieden, ondernemers of ambachtslui;
  2. de verenigingen die in een of meerdere van de volgende domeinen actie ondernomen hebben: sensibilisering, opwaardering, kennis, interpretatie of verspreiding van het erfgoed via diverse middelen (publicatie, tentoonstelling...) en met een band met de Gemeente Schaarbeek.

De jury bestaat uit professionelen actief in verschillende disciplines: architectuur, onderwijs, journalistiek...

Prijzen worden uitgereikt met een totaal bedrag van 4.000 €.

Om te kunnen deelnemen, moeten de projecten volledig afgewerkt zijn.

Deelnemen is gratis.

Ding mee naar de Erfgoedprijs 2022

Aan deze prijs is een bedrag van 4.000 euro verbonden dat onder de winnaars wordt verdeeld. De prijs beloont twee soorten projecten:

1. Restauraties van gebouwen door burgers, met respect voor de oorspronkelijke architecturale kenmerken.

2. Initiatieven van verenigingen voor het sensibiliseren rond of het in de kijker zetten van erfgoed met allerlei middelen (publicaties, tentoonstellingen...), in samenwerking met de gemeente.

De projecten worden voorgelegd aan een onafhankelijke jury bestaande uit:

  • Anne-Lise Alleaume, projectmanager bij Urban.Brussels
  • Thomas Vandormael, eigenaar van Huis Devalck en promovendus in de kunstgeschiedenis
  • Christophe Mouzelard, kunsthistoricus, hoofdredacteur van het tijdschrift Natrimoine
  • Benjamin Erarts, directeur van het CIVA

Deelnameformulier

Of op aanvraag bij de dienst Erfgoed: erfgoed@1030.be 02 240 34 82

Uiterste indieningsdatum: vrijdag 23 september om 12u

Stuur je volledige dossier met enkele foto's in jpeg-formaat naar: erfgoed@1030.be

Reglement Erfgoedprijs

 

Ontdek de laureaten van de vorige edities: