Erfgoedprijs

In 2010 lanceerde de gemeente Schaarbeek een tweejaarlijkse Erfgoedprijs, na de Prijs voor hedendaagse architectuur. De kwaliteit van onze hedendaagse architectuur en het behoud van ons rijke gebouwde erfgoed zijn immers twee belangrijke en zeer complementaire troeven.

Doel?

Schaarbeek kan prat gaan op een buitengewoon erfgoed! 

Verschillende middelen bevorderen de opwaardering van het erfgoed en zijn bewaring:

  • onderhouds-, renovatie- of restauratiewerken die moeten uitgevoerd worden met respect voor de kenmerken van het gebouw;
  • de sensibilisering en mensen laten kennismaken met het erfgoed Het gaat ons allemaal aan: eigenaars of huurders, bezoekers, experts of leken.

De tweejaarlijkse Erfgoedprijs beloont initiatieven uit de privésector en het verenigingsleven die het gebouwde erfgoed van de gemeente ten goede komen.

maison Langbehn le bow window

Wie kan deelnemen?

De Erfgoedprijs omvat 2 categorieën:

  1. de particulieren die investeringen in Schaarbeek gedaan hebben om het gebouwde erfgoed te bewaren of te restaureren: tussenkomst bij een gebouw of een geheel om het op te waarderen en te bewaren met respect voor de originele architecturale kenmerken. Het beloont het werk van de bouwheer, maar ook dat van de verschillende vaklieden, ondernemers of ambachtslui;
  2. de verenigingen die in een of meerdere van de volgende domeinen actie ondernomen hebben: sensibilisering, opwaardering, kennis, interpretatie of verspreiding van het erfgoed via diverse middelen (publicatie, tentoonstelling...) en met een band met de Gemeente Schaarbeek.

De jury bestaat uit professionelen actief in verschillende disciplines: architectuur, onderwijs, journalistiek...

Prijzen worden uitgereikt met een totaal bedrag van 4.000 €.

Om te kunnen deelnemen, moeten de projecten volledig afgewerkt zijn.

Deelnemen is gratis.

 

Ontdek de laureaten van de vorige edities: