Geklasseerde, geïnventariseerde of beschermde gebouwen

Schaarbeek telt een schat aan stedenbouwkundige pareltjes! Misschien beschikt u zonder het te weten over een gebouw dat zich in de vrijwaringszone van een geklasseerd gebouw bevindt, of een gebouw dat in de inventaris is opgenomen vanwege zijn culturele, historische of esthetische waarde. Of misschien bent u een van de gelukkigen die een geklasseerd gebouw wonen. In dat geval kunnen er specifieke maatregelen of voorwaarden gelden voor werken die u wilt uitvoeren.

Onderhoud en restauratie van gevrijwaarde goeden

Alle werken aan beschermde of op de bewaarlijst ingeschreven goederen (waarvan de vrijwaringsprocedure afgerond of nog lopende is), zijn onderworpen aan de unieke stedenbouwkundige vergunning.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de unieke vergunning een vergunning die zowel stedenbouwkundige als erfgoedkundige aspecten behandelt.

Deze stedenbouwkundige vergunningen moeten worden aangevraagd bij de gedelegeerd ambtenaar. Ze zijn onderworpen aan het eensluidend advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen en aan speciale regels van openbaarmaking. De werken moeten dan in overeenstemming zijn met de bijzondere maatregelen tot behoud van het onroerend erfgoed.

Meer weeten  >>>

Sommige werken aan definitief beschermde goederen kunnen financiële tegemoetkoming genieten. Een Regeringsbesluit bepaalt de voorwaarden voor toekenning van subsidies voor behoudswerken aan een beschermd goed.

façade rue Ernest - art nouveau

Stedenbouwkundige maatregelen ivm vrijwaringszones

De vrijwaringszones hebben tot doel het aanzien van en het uitzicht vanaf een geklasseerd goed te beschermen.

Aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen met betrekking tot handelingen en werken aan een goed dat zich in een vrijwaringszone bevindt, zijn onderworpen aan de speciale regelen van openbaarmaking en het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen als ze van die aard zijn dat ze het aanzien van en het uitzicht vanaf het goed zullen veranderen.

Indien uw goed deel uitmaakt van een GCHEWS (Gebied van Culturele, Historische of Esthetische Waarde of voor Stadsverfraaiing), dan is het eveneens aan bijzondere voorwaarden onderworpen.