Lichtplan

Sinds 2000 beschikt de gemeente Schaarbeek over een Lichtplan voor de renovatie van de openbare verlichting. Dat moet zorgen voor een rustige en veilige sfeer ‘s avonds en ‘s nachts, energiebesparing en een herwaardering van onze wijken.

Het eerste Lichtplan

In 1999 heeft de gemeente Schaarbeek haar eerste Lichtplan goedgekeurd, een beheersplan op lange termijn voor de openbare verlichting en de verlichting van het nachtelijke decor voor het hele gemeentelijke grondgebied.

Het moet gezegd dat de gevolgen van het gebrek aan investeringen in de jaren 80-90 in die tijd duidelijk voelbaar waren. Veel verlichtingsinstallaties waren meer dan 30, 40 of 50 jaar oud en maakten gebruik van verouderde technologieën (kwikdamplampen, TL-lampen), of waren in slechte staat. Ze moesten dus dringend vernieuwd worden.

Een coherente maar specifieke aanpak

Vernieuwen, ja, maar niet om het even hoe!

Als we geen rekening houden met de specifieke kenmerken van elke wijk, worden onze straten en pleinen één grote eenheidsworst en gaat het sfeervolle nachtbeeld verloren.

Daarom bepaalt het Lichtplan voor elke wijk of verkeersas welke verlichting het meest geschikt is om elke wijk tot haar recht te laten komen. Dit alles in een coherente benadering op stedenbouwkundig vlak.

 

luminaires Helmet

Een up-to-date Lichtplan

Het eerste Lichtplan had zijn nut bewezen, maar het had ook zijn grenzen bereikt en dus was er een update nodig in 2010. Met name om rekening te houden met de technische evolutie van de lichtbronnen, het design van de verlichtingsinstallaties en de normen op het vlak van verlichting.

Het bijgewerkte Lichtplan veralgemeent het gebruik van wit licht in plaats van het gele licht van de natriumlampen in de hele gemeente. Wit licht heeft een breed kleurenspectrum, dat de nuances in de omgeving beter zichtbaar maakt, bijna zoals bij daglicht.

Om het energieverbruik en de lichtvervuiling te verminderen, werd ook het geïnstalleerd vermogen verminderd, met behoud van een voldoende lichtkwaliteit (in overeenstemming met de geldende normen).

Een databank voor doorslaggevende resultaten

Om het nieuwe Lichtplan een solide basis te geven en het voortbestaan ervan te verzekeren, beschikt de gemeente voortaan over een databank waarin alle lampen en hun kenmerken zijn opgenomen. Dankzij die databank kan de gemeente de kwantitatieve evolutie van het verlichtingspark opvolgen sinds 2000 en meer bepaald de aanzienlijke vermindering van het elektriciteitsverbruik vaststellen.

Globaal zal dat verbruik in het kader van het bijgewerkte Lichtplan naar schatting op middellange termijn met 27% worden verminderd ten opzichte van de bestaande toestand in 2010 en met 42% ten opzichte van 1998.

Tot voordeel van iedereen

Dankzij de renovaties verbetert de openbare verlichting de veiligheid en de gezellige sfeer in onze wijken.

Maar dat is niet het enige voordeel!

Het Lichtplan houdt namelijk ook rekening met de winkelkernen om een meer geïntegreerde benadering van verlichting, uitstalramen, uithangborden en reclame te bevorderen.

En last but not least, is het Lichtplan ook goed voor de talrijke pareltjes van ons architecturaal patrimonium die nog meer in de kijker worden geplaatst.

Voor een mooiere stad, zowel overdag als ‘s nachts.

 

église Sainte-Marie - Plan Lumière