Steun voor huisvesting

Er bestaan verschillende steunmaatregelen voor wie huisvesting zoekt, maar ze zijn niet altijd door iedereen gekend. Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest biedt u voornamelijk leningen voor een huurwaarborg en, onder bepaalde voorwaarden, een verlaging van de onroerende voorheffing die u van de huurprijs kunt aftrekken.

Huurwaarborglening

Onder bepaalde voorwaarden kunt u dankzij een renteloze persoonlijke lening van het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot 90 % van de huurwaarborg lenen. U hebt tot 18 maanden de tijd om ze terug te betalen.

Meer info>>>

Verlaagde onroerende voorheffing

De onroerende voorheffing is een belasting die de eigenaar jaarlijks moet betalen. Die belasting kan niet ten laste gelegd worden van de huurder die er zich in principe dus niets hoeft van aan te trekken. Toch hebben sommige huurders er voordeel bij om samen met de verhuurder na te gaan of een verlaging van de onroerende voorheffing mogelijk is. Zowel de huurder als de verhuurder kunnen die verlaging aanvragen.

Voorwaarden voor een verlaagde onroerende voorheffing 

Onder bepaalde voorwaarden kan de gezinstoestand van de huurder recht geven op een verlaagde onroerende voorheffing:

  • indien het gezinshoofd van de huurders erkend is als gehandicapte of als oorlogsinvalide;
  • indien de huurder personen ten laste heeft (kinderen, personen met een handicap).

Die verlaging van de onroerende voorheffing kan dan in mindering gebracht worden van de huurprijs die de huurder betaalt. Daarom heeft de huurder er alle belang bij de verhuurder van die mogelijkheid op de hoogte te brengen.