Eerst informatie inwinnen

Vastgoed kopen doet u niet onbezonnen. Om er zeker van te zijn dat u van uw vastgoed optimaal kunt genieten, moet u enkele belangrijke zaken nagaan voor u tot de aankoop overgaat.

De bestemming

Ga om te beginnen na of het toegelaten is om het pand te gebruiken voor datgene waarvoor U het wil gebruiken en wees op uw hoede: een pand mag er dan al uitzien alsof het in goede staat is, daarom is het dat nog niet. Enkele voorbeelden:

 • Een mooi 'Brussels' huis opgesplitst in drie appartementen.
  Opgelet: heel wat eengezinswoningen werden illegaal opgesplitst!
 • Een fantastische, mooi ingerichte duplex onder het dak.
  Vele zolders en kelders werden tot onafhankelijke woningen omgebouwd, maar dat gebeurde niet altijd met een vergunning!
 • Een handelspand dat uitstekend geschikt is voor uw nachtwinkel.
  De ene winkel is de andere niet; sommige zijn aan een specifieke wetgeving onderworpen!
 • Een modern kantoor dat prima zou zijn voor uw beroepsactiviteit.
  Opnieuw moet u nagaan of een kantoor op die plaats wel toegelaten is!

Eén kort bezoek volstaat niet om uit te maken wat wel en niet geoorloofd is en u riskeert vastgoed aan te kopen dat u niet kunt gebruiken of appartementen die u niet mag verhuren. Dat kan dus een hoop problemen opleveren.

De “stedenbouwkundige inlichtingen” vertellen u meer over de wettelijke situatie van de woning. De verkoper moet ze aanvragen voor hij de woning te koop stelt en de informatie die ze bevatten, moet worden vermeld in de aankondiging van de verkoop. Vraag een kopie van het document voor u het pand koopt!

! Om geldig te zijn moet het document ondertekend zijn door de gemeentesecretaris en de burgemeester of door hun gemachtigde.

Het gebouw zelf

Oud of nieuw, voor alles wat wordt gebouwd, moet een toelating zijn aangevraagd: de stedenbouwkundige vergunning.

Voor een nieuw gebouw of een nieuwe aanbouw lijkt dat logisch, maar er zijn ook enkele voorbeelden waaraan we niet altijd meteen denken: een veranda, een balkon, raamwerk in pvc, de verhoging van een gemeenschappelijke muur, het maken van een trapgat, een deur plaatsen in een dragende muur, een afdak, raamwerk plaatsen voor het afsluiten van een balkon, …

Wanneer u een pand bezoekt, vergelijk wat u ter plaatse ziet met de plannen ervan die wij op het gemeentehuis bewaren. U kunt een kopie van de archieven van stedenbouw gratis opvragen via uw persoonlijke ruimte!

Maak ook een afspraak met het stedenbouw en leefmilieu loket. De controleurs zullen u advies geven over, onder andere, eventuele inbreuken die al aan het pand werden vastgesteld.

De milieuvergunning

Als u een woning koopt die zich op een perceel bevindt met minstens tien parkeerplaatsen of garageboxen en/of een verwarmingsketel van meer dan 100 kW en/of een stookolietank, moet u nagaan of de milieuvergunning nog geldig is. Wanneer u het pand koopt, kunt u de naam van de houder van de vergunning laten aanpassen, zodat ze op uw naam komt.

Als u een bedrijfspand koopt, moet u nagaan of er een milieuvergunning voor nodig is en zo ja of er al een geldige milieuvergunning voor is. Er kan in geen geval een activiteit worden opgestart zonder geldige milieuvergunning op naam van de uitbater of eigenaar. Gebeurt dat toch, dan riskeert de uitbater een sluiting van zijn zaak tot de situatie geregulariseerd is.
Het is in elk geval ook aangewezen om bij Leefmilieu Brussel inlichtingen in te winnen over de bodemreglementering (02/775 75 75).