Archief van stedenbouw

!!!  Gezien de huidige gezondheidssituatie zijn de afspraken met het archief momenteel opgeschort.
Indien u eigenaar bent of zijn akkoord hebt, kan u voortaan online kopieën van archiefdocumenten bestellen via uw persoonlijke ruimte.
 

Alvorens een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag in te dienen, moet u de plannen van het gebouw of de locatie raadplegen. Deze plannen kunnen ook bijzonder nuttig blijken om de wettelijke stedenbouwkundige toestand van uw gebouw te kennen.

 

Het archief van het Departement Stedenbouw & Leefmilieu kan geraadpleegd worden elke dinsdag en donderdag tussen 9.00 en 13.00 u (op afspraak) op het bureau 2.26 (Gemeentehuis, Colignonplein, 2de verdieping) (OPGELET! : tijdens de zomer- en de kerstvakantie, zal deze dienst ALLEEN toegankelijk zijn op DINSDAG). Om een afspraak te maken: 02/244 75 11.

Een medewerker van het departement zal u helpen bij uw opzoekingen.

De raadpleging is vrij en gratis. Voor de reproductie van de documenten, moet u over een schriftelijk akkoord van de eigenaar beschikken alsook een kopie van zijn identiteitskaart. Indien u sinds minder dan twee jaar zelf eigenaar bent, zal u gevraagd worden een eigendomsbewijs voor te leggen. Indien u eigenaar bent sinds meer dan twee jaar, volstaat uw identiteitskaart.

Voor de studenten : gelieve uw studentenkaart mee te brengen, alsook een document waarin wordt verklaard dat de aanvraag in schoolverband wordt gedaan. De ontvangen archiefplannen mogen enkel worden gebruikt in het kader van het schoolproject waarvoor ze worden aangevraagd en mogen in geen geval worden meegedeeld aan derden (met inbegrip van andere studenten en/of professoren).

Prijs voor de reproductie van de documenten:

 • €6,05 voor scans op USB-stick geleverd door het gemeentebestuur;
 • Gratis foto's op aanvraag aan de agent en met akkoord van de eigenaar.

Elke andere vorm van reproductie is verboden.

 

** NIEUW **

Indien u eigenaar bent of zijn akkoord hebt, kan u voortaan online kopieën van archiefdocumenten bestellen via uw persoonlijke ruimte.

 

BELANGRIJK BERICHT

De straten die in de lijst hieronder worden vermeld, zijn tijdelijk niet beschikbaar​. Gelieve er rekening mee te houden om zich niet nutteloos te moeten verplaatsen:​

 • Koninklijke-Sint-Mariastraat vanaf nr 142
 • Rubensstraat
 • Bijenkorfstraat
 • Sander Pierronstraat
 • Safierstraat
 • Korte Hulpstraat
 • Seutinstraat
 • Sleeckxlaan
 • Zonnestraat
 • Stephensonstraat
 • Stephensonplein
 • Stijn Streuvelsstraat
 • Algemeen Stemrechtlaan
 • Teniersstraat
 • Théo Coopmanstraat
 • Théodore Rooseveltstraat
 • Thiéfrystraat
 • Thomas Vinçottestraat
 • Lindestraat tot nr 131