Bijen in de stad

Weiden vol bloemen aanleggen, bijenstallen en insectenhotels installeren, afstand doen van pesticiden... De stad wordt een schuilplaats voor bijen en andere insecten die bestuiven.

Bijen, een essentiële schakel in de biodiversiteitsketen

Gemiddeld verdwijnen in België jaarlijks meer dan 30% van de bijenkolonies. Het aanvaardbaar percentage is 10%... Dit is een uitstekende indicator van de dreiging die de verschillende bestuivers (bijen, vlinders, schildvleugeligen, etc.) belast.

Het welzijn van de bestuivers is echter nauw verbonden met ons welzijn! Dit probleem beperkt zich niet tot het milieu, het heeft eveneens economische gevolgen.

De bestuiving is voor de meeste bloemen dè reproductiemanier bij uitstek. Hierbij wordt het stuifmeelpoeder van de meeldraden (mannelijk orgaan) naar de stamper (vrouwelijk orgaan) getransporteerd, waardoor de planten bevrucht worden. Dit transport gebeurt vaak door bestuivende insecten (entomofiele bestuiving) en de bij is één van de belangrijkste bestuivers.

Op Europees niveau is 80% van de voedselproductie rechtstreeks of onrechtstreeks afhankelijk van de bestuiving door insecten!

abeilles et pollinisation

Hoe gaat u te werk?

Iedereen kan helpen om de bijen en de biodiversiteit in stand te houden! Hoe?

  • Geen pesticiden gebruiken
  • Hoekjes in je tuin laten verwilderen
  • Bomen en bloemen planten, en kiezen voor inheemse en nectarrijke planten
  • Een insectenhotel plaatsen
  • Kiezen voor planten die vroeg en laat in het jaar bloeien

Nog meer ideeën op: www.levedebijen.be

abeille sur fleur

Bee welcome in Schaarbeek!

Brochure Happy Culture Schaerbeek

Sinds 2005 gebruikt de gemeente Schaarbeek geen pesticiden meer bij het onderhoud van de openbare ruimte. En er wordt voorrang gegeven aan inheemse en nectarrijke planten, voor het welzijn van de bijen en andere insecten.