Collectieve tuinen

Collectieve moestuinen zijn meer dan een plek waar groenten worden geteeld; er vinden sociale ontmoetingen plaats, er wordt kennis overgedragen, mensen ontspannen zich en helpen elkaar. Sinds enkele jaren is hier een hernieuwde belangstelling voor. Steeds meer mensen komen er op af, van allerlei slag. Waarom u niet?

Wat is een collectieve tuin?

Een collectieve tuin is een stuk grond dat collectief wordt gedeeld en beheerd, om er groenten en fruit te telen. Het is een goede gelegenheid voor stadsbewoners die zelf niet voldoende ruimte hebben om hun eigen groenten te telen. Zo kunnen ze daar toch van genieten.

Maar een collectieve tuin is veel meer dan dat!

Gedeelde ervaringen en gezelligheid staan centraal bij een collectieve tuin!
Er worden banden gesmeed, verschillende generaties ontmoeten elkaar, tips en goede praktijken worden uitgewisseld, ...

Een collectieve tuin veronderstelt dat de bewoners daar sterk bij betrokken willen zijn, voor de duur van het project.

plants de tomates

En vaak leidt het tot meer sociale contacten in de hele buurt, dankzij gelijklopende activiteiten, zoals opendeurdagen, een buurtfeest, diverse workshops (creatieve, kookworkshops, enz.), sensibiliseringsacties rond de natuur (bouw van een insectenhotel, ontdekking van vergeten groenten en oude variëteiten, aanleg van een vijver,...)

 
gants de jardinage
nichoir à insectes
 

Waar vindt u deze tuinen ?

U bent betrokken of wil betrokken zijn bij een collectieve moestuin in Brussel? U wil deze ontdekken of een dergelijk project organiseren in uw wijk? Brussel telt heel wat gemeenschappelijke moestuinen. Raadpleeg de online kaart voor meer informatie.

Kaart van de moestuinen in het Brussels Gewest

carte des potagers urbains

Een nieuw project lanceren

U wil op uw beurt een nieuw project lanceren voor een collectieve moestuin? Leefmilieu Brussel lanceert regelmatig projectoproepen om de Brusselaars te helpen een collectieve moestuin of, ruimer gezien, een "duurzame wijk" te realiseren. De weerhouden projecten kunnen rekenen op technische steun en financiële hulp om materiaal te kopen.

Meer informatie over de projectoproep  "Geef je wijk een nieuwe adem" >>>