Europees charter & Raad voor Gelijkheid Mannen-Vrouwen

De Raad van Europese Gemeenten en Regio’s (REGR) heeft een charter opgesteld voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen op lokaal vlak. Doel van dit charter is de Europese lokale en regionale overheden ertoe aan te zetten om concrete maatregelen te nemen voor de gelijkheid tussen vrouwen en mannen op lokaal vlak en dat op alle niveaus.

Engagement op alle niveaus

De gemeente Schaarbeek heeft bovendien in 2009 het Europees Charter voor de gelijkheid van vrouwen en mannen in het lokale leven ondertekend.

De 30 artikels van dit Charter behandelen de gemeentelijke engagementen rond gelijkheid in domeinen als politieke vertegenwoordiging, diensten aan de burgers, de gemeente als werkgeven, de aankoop van goederen en diensten, het onderwijs, sociale bijstand, huisvesting, cultuur, veiligheid, duurzame ontwikkeling, het leefmilieu, economische ontwikkeling…

Meer info: http://www.charter-equality.eu/

Het Huis van de Vrouw, een belangrijke speler

Het Huis van de Vrouw alleen al realiseert met haar activiteiten 19 van de 30 doelstellingen van het Charter.

 • Art. 1 Democratische verantwoordelijkheid
 • Art.3 Deelname aan het politieke en burgerlijke leven
 • Art.5 Samenwerken met partners op gelijkheid te bevorderen
 • Art.6 Stereotypes tegengaan
 • Art.7 Goede administratie en raadpleging
 • Art.8 Algemene verbintenis
 • Art.9 Genderanalyse
 • Art.10 Veelvuldige discriminaties of obstakels
 • Art.13 Onderwijs en levenslang leren
 • Art.14 Gezondheidszorg
 • Art. 15 Sociale bijstand en diensten
 • Art.16 Kinderopvang
 • Art. 18 Sociale inclusie
 • Art. 20 Cultuur, sport en vrije tijd
 • Art. 22 Seksueel geweld
 • Art.24 Duurzame ontwikkeling
 • Art.25 Plaatselijke en stadsplanning
 • Art.27 Economische ontwikkeling
 • Art.28 Het milieu

Raad Gelijke kansen voor mannen en vrouwen

De opdracht van deze raad, opgericht in 2007, bestaat erin om impulsen te geven tot lokaal overleg over de genderproblematiek in Schaarbeek en om de concrete werkelijkheid die door de verschillende spelers op dit terrein wordt belicht te analyseren, hier samen aan te werken en erover na te denken.

Op basis van deze regelmatige uitwisseling van ideeën worden er zowel op gemeentelijk vlak als daarbuiten prioritaire maatregelen op het vlak van gelijke kansen voor mannen en vrouwen genomen die inspelen op de verwachtingen van de bevolking. 

Contactpersoon : Julie Wauters - Tel.: 02/240 30 05 - jwauters@schaerbeek.irisnet.be