Europese integratietalen

Een ontmoeting, gedeelde ervaringen, de wil om voor verandering te zorgen, een opportuniteit,… dit alles ligt aan de basis van een project waarop het Huis van de Vrouw trots mag zijn: het project “Europese integratietalen” .

Ontstaan van een project

Op basis van een vriendschap en gedeelde ervaringen zag het Huis van de Vrouw in 2017 de mogelijkheid om met verscheidene partners samen te werken aan een concreet project, met als doel een betere integratie van migranten in hun gastland.

De mouwen werden opgestroopt en een kandidatuurdossier werd ingediend bij het “Erasmus +”-programma voor volwassenenonderwijs.

Het project “Europese Integratietalen (EIT)” werd goedgekeurd! Dat luidde het begin in van een mooie samenwerking tussen 5 partners in 3 verschillende landen (België: het Huis van de Vrouw, Euro-Idea / Frankrijk: Ecrimed’ / Italië: KlyoLab, ARSAP).

Eén doel: integreren door de taal te leren

Met het project “Europese Integratietalen” wil men migranten een taal aanleren om zich te integreren in het gastland. Met andere woorden, vanuit het perspectief van de burger. Het is niet alleen de bedoeling om vreemdelingen te leren communiceren, ze moeten ook toegang krijgen tot een cultuur, rechten en gebruiken.

Met sociolinguïstische workshops als uitgangspunt

Bij Frans als Integratietaal (FIT) wordt de voorkeur gegeven aan mondelinge en praktijklessen, die rechtstreeks verband houden met de dagelijkse omgeving van de cursisten. In plaats van grammaticaboeken en vervoegingsregels draaien de taallessen rond de praktische bezigheden van vreemdelingen: hun dagelijks leven, boodschappen doen, werk zoeken, de kinderen naar school brengen, …

Het project “Europese Integratietalen” wil een nieuwe taaltool zijn, gebaseerd op participatieve workshops en georganiseerd door het Huis van de Vrouw.

In het Huis van de Vrouw werd gekozen voor de kookworkshop “Maak plaats voor de chefs” als werkbasis.

Daarom werd een “mix” bedacht: tussen de workshops “Maak plaats voor de chefs” en de workshops luisterend leren, volgens het leitmotiv “Leren luisteren om beter te spreken”.  De kennis die tijdens de kookworkshops wordt opgedaan en mondeling wordt uitgedrukt, levert linguïstische inhoud op waarmee gestructureerd kan worden gewerkt tijdens de workshops luisterend leren.

En hoe zit het met de workshops luisterend leren?

De workshops luisterend leren zijn heuse turnlessen in het luisteren.

Aan de hand van een door prof. Tomatis uitgewerkte methode (Audio-Psycho-Fonologie) leert men beter LUISTEREN, in plaats van gewoon te horen.

Het luisteren wordt gestimuleerd met een “elektronisch oor” dat de geluiden filtert en het oor afwisselend laat rusten en werken.

Naar een platform voor afstandsonderwijs

In de loop van het project is heel wat didactisch materiaal ontwikkeld, rechtstreeks gebaseerd op de ervaringen van het publiek van de sociolinguïstische workshops.

Of het nu gaat om video’s die tijdens de workshops worden gemaakt, om oefeningen, praktijkfiches, … het principeis altijd hetzelfde gebleven: vertrekken vanuit het dagelijkse leven van de cursisten en dit omvormen tot een onderwijstool.

Zo wil men uiteindelijk komen tot een heus platform om talen te leren op afstand (platform MOOC), dat voor iedereen toegankelijk is. Voor het Frans uiteraard, voor het Italiaans en geleidelijk aan voor de andere Europese talen.

Dankzij het onlineplatform kunnen alle opleiders in de Europese talen die werkzaam zijn in de opleidingscentra en/of de verenigingssector die actief is in de opvang van migranten, gratis over alle tools beschikken, op alle plaatsen en te allen tijde.

Dit zal de sociale integratie van migranten in hun gastland enigszins bevorderen.

 

Te consulteren documenten

Flyer - "Europese integratietalen"

Nuttige links