Icon for xls export

Gids van verenigingen

Gevonden resultaten
Resource centrum voor de gelijkheid tussen mannen en vrouwen
Bevorderen van de rechten van vrouwen afkomstig uit de Arabische wereld
Soutien scolaire
Hulp bij schoolwerk, socio-culturele activiteiten, steun aan ouders, alfabetiseringscursussen
atelier pour les femmes
Alfabetiseringscursussen, burgervergaderingen, socioculturele activiteiten,…
Femma Schaarbeek Noord
Activiteiten en ontmoetingen tussen vrouwen
Gezondheidspromotie voor vrouwen
Atelier créatif
Vereniging voor de autonomie en de ontplooiing van migrantenvrouwen
Flora - ciné-débat
Platform van interventies bij sociale praktijken en dynamieken
jardinage
Animatie- en opleidingsgroep voor migrantenvrouwen
Garance
Preventie van geweld tegen vrouwen en meisjes
Sociale en culturele integratie van vrouwen
Héritage des Femmes - équipe
Evenementen, workshops, koken, mode, derde leeftijd, uitsluitend en 100 % door vrouwen
une main avec une bague
Informatie en steun aan overlevende partners
cours d'informatique
Alfabetisering, huiswerkschool, initiatie informatica en multimedia, buitenschoolse activiteiten
interface3
Centre de formation à l'informatique pour femmes en recherche d'emploi