Stedelijk Preventieprogramma presentatie

Schaarbeek is een jonge, kosmopolitische en bruisende gemeente met een enorme diversiteit. Van het Meiserplein over het Gaucheretplein tot het Josaphatpark: de Schaarbeekse wijken herbergen heel wat openbare ruimten met een typische sfeer. De leefruimten zijn bedoeld voor bewoners en gebruikers wier dagelijkse realiteit soms sterk kan verschillen. Dat maakt het samenleven niet altijd gemakkelijk!

Om de vele uitdagingen het hoofd te bieden, werken bij de dienst Stedelijk Preventieprogramma tweehonderd agenten 7/7 dagen onvermoeibaar door om ervoor te zorgen dat de Schaarbekenaars zich welkom, gehoord en gerespecteerd voelen.

 

SPP Presentatie video (youtube)

 

De dienst SPP bestaat uit een coördinatie-eenheid en vier diensten met tal van gespecialiseerde medewerkers die zo goed mogelijk op de Schaarbeekse realiteit trachten in te spelen: gemeenschapswachten, straathoekwerkers, maatschappelijk assistenten, juristen, projectverantwoordelijken, enz.

De SPP-teams zijn aanwezig in de buurt van scholen, op straat, tijdens evenementen ... Kortom, ze staan zo dicht mogelijk bij de bevolking. Ze luisteren, begeleiden en ondersteunen hen in hun dagelijks leven.

Het SPP gaat uit van drie waarden: nabijheid, luisterbereidheid & welwillendheid, respect.

Er is één gemeenschappelijke doelstelling: onveilige situaties en het gevoel van onveiligheid voorkomen

Elke schakel is belangrijk. De teams werken dagelijks samen. Niet alleen onderling, maar ook met onze lokale partners. En dat vanuit een constructieve visie. Om de mensen die daaraan nood hebben te begeleiden en de weg te wijzen, werken we dagelijks samen aan de meest efficiënte oplossingen.