Ondersteuning van sekswerk

Prostitutie bestaat in Schaarbeek al sinds halverwege de 19de eeuw.

Sinds de jaren 2000 streeft de gemeente Schaarbeek ernaar om voor dit fenomeen een bepaald kader te ontwikkelen om te voorkomen dat het uitbreiding neemt. In dit verband heeft de gemeente Schaarbeek zowel een politiereglement als een stedenbouwkundig reglement aangenomen.

Parallel met dit wetgevende aspect biedt de gemeente Schaarbeek, via het stedelijk preventieprogramma, financiële steun aan de verenigingen die sekswerkers bijstaan.

 

In het kader van haar dienst Wijkleven worden overleg en projecten opgezet met lokale belanghebbenden die betrokken zijn bij sekswerkers: