Hulp aan daklozen

Personen in grote armoede hebben vaak nood aan een gastvrije plek. Ze zijn welkom bij Latitude Nord! Of het nu voor een informele ontmoeting of sociale, administratieve en psychologische begeleiding is.

Download de kaart van sociale bijstand >>>

 

 

Een gastvrije plek

Iedereen die in grote armoede leeft op het territorium van de gemeente Schaarbeek is welkom in een opvangruimte tegenover het Noordstation. Er is mogelijkheid om uit te rusten, zich op te warmen en zich te verfrissen tijdens de permanentiediensten.

latitude nord

Administratieve en sociale begeleiding

’s Ochtends begeleiden maatschappelijk werkers elk sociaal, administratief of psychologisch verzoek in alle vertrouwelijkheid.

Afhankelijk van het verzoek wordt de persoon naar een specifiekere dienst doorverwezen (bv.: geestelijke gezondheid, OCMW, enz.). De werkers van Latitude Nord blijven in contact met de begeleide persoon.

Tijdens deze permanentiediensten is het ook mogelijk om zelf administratieve formaliteiten af te handelen via een telefoon die ter beschikking gesteld wordt.

Straatwerk & Interventies

Twee keer per week gaat Latitude Nord op zoek naar personen in grote armoede. Het doel is om personen te ontmoeten die de dienst niet kennen of die niet naar de permanentiediensten komen. De maatschappelijk werkers bieden hen een luisterend oor aan en steunen hen bij de stappen die ze ondernemen.

Tijdens deze rondes nemen de maatschappelijk werkers ook contact op met mensen die zich regelmatig in Schaarbeek bevinden (burgers, handelaars, parkwachters, enz.). Zij kunnen optreden als aanspreekpunt bij bepaalde situaties van personen die op de dool zijn in de gemeente. Zo bouwt Latitude Nord een informeel netwerk op in de wijken om zo veel mogelijk mensen te kunnen helpen.

Je kunt Latitude Nord ook rechtstreeks aanspreken om de maatschappelijk werkers een bezoek te laten brengen aan daklozen. Nadat zij contact hebben opgenomen met de persoon, verwijzen zij hem of haar door naar de opvangpermanentie en/of naar gespecialiseerde diensten.

Administratieve bewaarplaats

Voor personen die in grote armoede of op straat leven, is een administratieve bewaarplaats beschikbaar in Latitude Nord. Ze zorgt ervoor dat administratieve documenten en identiteitspapieren in alle veiligheid, zonder risico op diefstal of verlies er gedeponeerd kunnen worden .

Gezondheid, hygiëne en kwetsbaarheid

Mensen die zich in een zeer kwetsbare situatie bevinden, kunnen snel hun recht op gezondheidszorg verliezen. Zij krijgen soms ook moeilijk toegang tot hygiëne.

De medewerkers van Latitude Nord zorgen ervoor dat mensen een goede hygiëne en gezondheid kunnen handhaven door deze problemen via verschillende acties aan te pakken. Naast de doorverwijzing naar hygiëne- en gezondheidsdiensten delen zij ook hygiënekits (tandpasta, tandenborstel, scheermesjes, zeep, scheercrème, maandverband, een kam, enz.) uit, waardoor een gesprek over deze kwesties kan worden aangeknoopt. Zij geven ook preventief en educatief advies over gezondheid. In samenwerking met het Aidspreventieplatform worden meermaals per jaar hiv-, syfilis- en hepatitis B en C-screenings georganiseerd.

Geestelijke gezondheid

Latitude Nord biedt een luisterend oor, ondersteuning, en kortstondige interventies. Bij deze interventies wordt de mens centraal geplaatst en wordt getracht zijn of haar welzijn te verbeteren, vanuit een respectvolle, vriendelijke en betrouwbare benadering. Er wordt ook gezorgd voor doorverwijzing naar gespecialiseerde psychologische zorg. Tot slot onderhoudt de dienst contacten en nauwe banden met deze mensen voor alle andere vragen over de actualiteit.

Gespreksruimtes

Latitude Nord wil aandachtig blijven voor de meningen en behoeften van zijn doelpubliek. De maatschappelijk werkers zorgen ervoor dat de stem van de gebruiker gehoord wordt via gespreksruimtes die meermaals per jaar worden georganiseerd.

Tijdens deze bijeenkomsten wisselen professionals en gebruikers van gedachten over de verschillende aspecten van kwetsbaarheid (sociale, relationele, emotionele en financiële kwetsbaarheid, kwetsbaarheid op het gebied van gezondheidszorg, werkgelegenheid, huisvesting, voeding, enz.).

Risicovermindering en uitwisselingsbank voor materiaal voor druggebruik

Om sociale, sanitaire en psychologische risico’s die met het gebruik van legale en verboden middelen gepaard gaan te voorkomen, biedt Latitude Nord een opvangplek aan waar wordt geluisterd.

De dienst stelt gebruikers ook een uitwisselingsbank voor materiaal voor druggebruik (injectie-, inhalatiemateriaal, enz.) ter beschikking. Maatschappelijk werkers geven informatie en advies om de risico's van druggebruik te beperken.

Er is ook 7/7 en 24/24 een externe naaldcontainer voor gebruikte spuiten (RESU) beschikbaar.

 

Logo Politique de la ville