Pour l'ajouter a vos centre d'interet, veuillez vous connecter.

Hulp aan rechtzoekenden

Als justitie vooruitgang boekt, is het de hele maatschappij die een stap vooruit zet. Het is met een menselijkere en verantwoordelijkere justitie voor ogen dat de Dienst Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen (DAGM) en het Referentiepunt voor Psychsociale Re-intégratie (RePR) werken:

  • de eerste om alternatieve maatregelen zo goed mogelijk te organiseren;
  • de tweede laat toe om een echt levensproject op te stellen zowel tijdens als na het verblijf in de gevangenis, en om zo ook de herinschakeling te bevorderen.