Sociaal straatwerk

De sociaal straatwerker (vroeger straathoekwerker) is aanwezig op het terrein en staat direct in contact met de bevolking. Hij schept een band, informeert over de bestaande hulpmiddelen, begeleidt en verwijst indien nodig door naar gespecialiseerde instellingen. Hij voorkomt ook conflicten in de wijk.

Wat doet de sociaal straatwerker?

De sociaal straatwerker zoekt contact met de burgers op de plaatsen die ze bezoeken. Hij legt contact met alle burgers en besteedt bijzondere aandacht aan jongeren en kwetsbare personen, die door de instellingen niet meer worden bereikt en/of die op een of andere manier worden uitgesloten (werk, familie enz.). Het doel van zijn actie is de sociale banden versterken en eventuele conflicten voorkomen.

Van het terrein naar de administratie

De sociaal straatwerker is aanwezig en beschikbaar in de openbare ruimte. Hij analyseert de dynamiek van de wijk en geeft aanbevelingen aan de gemeente om de levenskwaliteit van de wijkbewoners te verbeteren.

Buurtspecialist

Dankzij zijn kennis van de wijk en zijn goede relaties met de bewoners voorkomt hij conflictsituaties en/of komt hij tussen als dat nodig is. Hij helpt de verschillende partijen om een vreedzame oplossing te vinden en onderhandelt bij probleemsituaties.

De banden weer aanhalen

De sociaal straatwerker zorgt ervoor dat de band weer wordt aangehaald. Hij helpt iedereen die met een maatschappelijk probleem wordt geconfronteerd. Hoe? Door mee na te denken over oplossingen, te informeren over mogelijke acties en naar gespecialiseerde structuren door te verwijzen. Hij begeleidt ook mensen die zich willen organiseren en projecten en initiatieven willen lanceren.

Middelen om te slagen

Om ze uit de dagelijkse sleur te halen, biedt de sociaal straatwerker de Schaarbeekse jongeren diverse gezamenlijke activiteiten aan (sport, cultuur enz.) met een educatief doel. Ze kunnen op het eerste gezicht onbeduidend lijken, maar de jongeren kunnen er heel veel uit leren. Via deze acties kan de sociaal straatwerker met de jongeren aan hun relationele vaardigheden en conflictbeheersing werken. Ze dragen ook bij tot de emancipatie en de ontplooiing van de jongere omdat ze hem op weg helpen naar succes.

Educateurs de rue